Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему "Емоцiї (укр.)"

 
По горизонтали
8. Є таке поняття - … симптоматика, коли почуття страху фiксується в певному органi, вiд чого можливий чисто психогенний вплив викликаючий соматичнi порушення
10. Третя стадiя стресу
12. Якi ємоцiї стимулюють дiяльнiсть, збiльшують енергiю i напруження сил людини, спонукають її до вчинкiв?
13. "Людина не може контролювати себе, її увага ригiдна i неподiльна на данний момент" - про який стан йдеться?
15. Негативний емоцiйний стан, викликане раптовим виникненням серйозних переживань на шляху важливих досягнень людських потреб
18. Яка наука вивчає вплив психологiчних факторiв на розвиток тiлесних захворювань?
20. Почуття iнодi можуть рости всерединi людини так, що вона навiть не помiчає. А потiм раптово прориваються в свiдомiсть, в свiт. (А. Мердок)
23. Гормон, який впливає на метаболiзм та пригнiчує iмунну систему пiд час стрессу.
24. Як називається об'єкт який викликає стрес?
25. 3Негативно емоцiйний стан, який виникає при усвiдомленнi вiдповiдностi власних помислiв, вчинкiв i зовнiшностi очiкуванням оточуючих i власних
По вертикали
1. Вын дивився на мене - i смiявся, а я дивилась на нього - i плакала.
2. Який вид стресу бiльше всього виснажує органiзм i несе найбiльшу загрозу для здоров'я?
3. Зла людина також i iнших звинувачує у злi, подiбно до того чоловiка, котрому паморочиться у головi, i вiн вважає, що все навколо нього вирує.(Св. Iгнатiй Лойола)
4. Рiвновага складу та сталiсть властивостей внутрiшнього середовища (органiзму) живих iстот
5. Яка система регулює фiзиологiчнi функцiї огранiзму через рiдиннi середовища?
6. Стан надмiрно сильної i тривалої психологiчної напруги
7.
9. Частина нервової системи огранiзму, комплекс центральних i периферичних клiтинних структур, регулюючих функцiональний рiвень органiзму необхiдний для адекватної реакцiї всiх його систем. Як називаєтсья ця система?
11. Зовнiшнiй прояв переживання почуття людиною
14. В якiй структурi мозку "народжуєтсья" гуморальна реакцiя?
16. Вiд любовi до ненавистi один крок.
17. Натовп - це емоцiї, а не розум. (В. Сергечев)
19. Негативний емоцiйний стан, що викликається об'єктами (предметами, людьми, обставинами), зiткнення з которими вступає в рiзке протирiччя з iдеологiчними, моральними або естетичними принципами i установками суб'єкта.
21. Позитивний емоцiйний стан, що сприяє розвитку навичок i умiнь
22. Вони вiдображають стiйке ставлення до будь-яких конкретних об'єктiв.Похожие категории кроссвордов

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По экономике - Рефiнансування (укр.)
3.
По предмету Українська мова (укр.) - Правила (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)


Кроссворды по предмету Психологiя (укр.)

- В -
- Е -
- Л -
- М -
- О -
- П -
- С -
- У -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы