Готовый кроссворд по предмету Природознавство (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
4. Явище проникнення часточок однiєї речовини мiж часточками iншої
5. Прилад, призначений для спостереження небесних тiл
6. Те, з чого складаються тiла
8. Дорiвнює 1000 грамiв
11. Наука про природу
12. Прибор для збiльшення зображень, якi не видно неозброєним оком
13. Характеристика тiла, що вимiрюється в см
14. Порiвняння з еталоном
15. Що викликае краса природи в душiу кожного з нас
17. Природнича наука вивчаюча усi небеснi тiла
18. Яка наука вивчае та пояснюе особливостi явищ природи на Землi
19. Наука вивчаюча тiла живоi природи
21. Англiйський учений-натуралiст
22. Прилад для спостереження за вiддаленими предметами
23. Єдине цiле, що складi дається з окремих частин.
25. Вивчає будову i взаємодiю тiл
По вертикали
1. Все те, що оточуе людину
2. Найменьша частина речовини
3. Прилад для вимiрювання температури
7. Планка для креслення прямих лiнiй
9. Ця наука вивчае взаемозвязки органiзмiв мiж собою та навколишнiм середовищем
10. Перший крок до пiзнання природи
16. Наука про небеснi тiла
20. Прилад,який вимiрює час
24. Пристрiй для вимiрювання ваги

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы