Готовый кроссворд по природоведению - на тему "Свiт тварин (укр.)"

 
По горизонтали
2. Тварини, якi здавна вважаються символом повiльностi i мудростi
7. Органiзм, який живе за рахунок iншого органiзму, що називається господарем
9. Найбiльший серед сучасних гризунiв. його назва прийшла iз мови гуаранi та її можна перекласти як господар трав
11. Процес, за допомогою якого птахи забезпечують розвиток ембрiону в яйцi, перш за все за рахунок пiдтримки постiйної температури, необхiдної для розвитку, протягом належного перiоду часу
14. Головний тип пересування (локомоцiї) бiльшостi видiв птахiв, який допомогає їм харчуватися, мiгрувати та втiкати вiд хижакiв
15. Зєднання двох тварин при статевому актi
17. Частково закрита порожнина, яка сформувалася природним шляхом в стовбурi або гiлкцi дерева. найчастiше зустрiчаються на старих або мертвих деревах рiзних видiв, будучи притулком для безлiчi хребетних та безхребетних тварин
18. Тип вiдносин мiж бiологiчними популяцiями, при яких одна тварина харчується iншими органiзмами (жертвою)
19. Iсторично сформована сукупнiсть видiв тварин, що живуть в певнiй областi i входять до всiх її бiогеоценозiв
20. Орган дихання, що здатний поглинати кисень iз води
По вертикали
1. Птах, який гнiздиться на скелястих пiдвищеннях, деревах, будiвлях та електричних опорних стовпах
3. Ловча мережа павукiв
4. Iнфратип хордових тварин, що видiляється наявнiстю кiсткового хребта
5. Найбiльший у свiтi птах
6. Дрiбнi птахи, вiдомi за їх здатнiсть зависати в повiтрi, швидко махаючи крилами
8. Процес синтезу органiчних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергiї свiтла й за участю фотосинтетичних пiгментiв
9. Унiкальна тварина, яка є одним iз символiв австралiї. вона зображена на реверсi австралiйської монети в 20 центiв
10. Птахи поширенi в холодних частинах пiвденної пiвкулi, головним чином в антарктицi i субантарктицi
12. Споруда, яка будується птахами для проживання, сну, висиджування яєць та вигодовування потомства
13. Довгий нiс, що зустрiчається у слонiв та у деяких тварин неповнозубих. вiдрiзняється своєю чутливiстю
16. Перiодичне оновлення зовнiшнiх покривiв (луски, шерстi, пiря, рогiв тощо) у тваринПохожие категории кроссвордов

1.
Людина i свiт (укр.)
2.
Психологiя (укр.)
3.
Туризм (укр.)
4.
Страхування (укр.)
5.
Контролiнг (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бiологiя (укр.) - Видiлення у тварин (укр.)
2.
По предмету Iсторiя (укр.) - Середньовiчний свiт (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Фармакологiя (укр.) - Аптека (укр.)
5.
По предмету Природознавство (укр.) - Загадки (укр.)


Кроссворды по природоведению

- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- Ж -
- З -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Ф -
- Ч -
- Э -
- Ю -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы