Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Публiчне адмiнiстрування та влада (укр.)"

 
По горизонтали
1. Набiр додаткових прав i можливостей депутата мiської ради
4. Пiдтвердження того, що третьою стороною буде погашена заборгованiсть, або будуть виконанi зобовязання
6. Це синтез, поєднання тих, ким управляють, з владою тих, хто управляє
7. Одна з прав депутата, де депутат вносить пропозицiї та …
9. Система Мiсцевого самоврядування включає.. . громаду
10. Виборчому окрузi депутат якої власностi має доступ до засобiв масової iнформацiї
13. Особа, обрана виборцями вiдповiдного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу мiсцевого самоврядування на засадах загального рiвного та прямого виборчого права при таємному голосуваннi
14. Структурований i спецiально органiзований публiчний обмiн думками мiж двома сторонами з актуальної теми
По вертикали
1. Обовязки у виборчому окрузi депутата реалiзується за рахунок участi у …
2. Засiб одержання депутатом мiсцевої ради iнформацiї або розяснення з тiєї чи iншої проблеми
3. До прав депутата входить представляти.. .
5. Офiцiйно надане кому-небудь право певної дiяльностi, ведення справ
8. Обовязки депутата, де вiн додержується ку, актiв Президента України, каб.мiн. України, регламенту ради та що ще додержується
11. Право та спроможнiсть органiв якого самоврядування може здiйснювати регулювання й управлiння часткою суспiльних справ в iнтересах мiсцевого населення
12. Право народного депутата, народних депутатiв чи комiтету Верховної Ради України, яка заявляється на сесiї Верховної Ради України до Президента України, до органiв Верховної Ради України, до Кабiнету Мiнiстрiв УкраїниПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Людина i свiт (укр.) - Держава (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы