Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Кримiнальний процес (укр.)"

 
По горизонтали
4. Оскарження ухвали, постанови нижчої iнстанцiї перед вищою
6. Умисне або з необережностi протиправне заподiяння смертi iншiй людинi.
8. Внутрiшнє спонукання, рушiйна сила вчинку людини, що визначає його змiст i допомагає бiльш глибоко розкрити психiчне ста­влення особи до вчиненого.
По вертикали
1. Фахiвець, який здiйснює оцiнку або доказ на достовiрнiсть
2. Офiцiйне прохання про здiйснення процесуальних дiй чи прийняття рiшень, звернене до органiв досудового розслiдування, слiдчого, прокурора чи суду. Може бути як усним, так i письмовим.
3. Слiдча, судова дiя, яка полягає в отриманнi слiдчим (суддею, судом) безпосередньо вiд допитуваної особи у встановленiй кримiнально-процесуальним законом формi показань про вiдомi їй обставини, iншi данi, що мають значення для справи, яка розслiдується.
5. Письмове або усне судове рiшення, яким вирiшуються питання, пов'язанi з процедурою розгляду справи, та iншi процесуальнi питання
7. Суб'єкт кримiнального процесу, уповноважений провадити досудове слiдство.Похожие категории кроссвордов

1.
Адмiнiстративний процес (укр.)
2.
Господарський процес (укр.)
3.
Цивiльний процес (укр.)
4.
Криминальний процес (укр.)
5.
Мiжнародний цивiльний процес (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Педагогiчний процес (укр.)
2.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтичний процес (укр.)
3.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Свiтовий полiтичний процес (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методологiя вищої школи i Болонський процес (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы