Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Кримiнальне право (укр.)"

 
По горизонтали
1. Квалiфiкуюча ознака злочину Ст. 155. Статевi зносини з особою яка не досягла статевої зрiлостi
3. Норми, що розкривають змiст термiнiв, якi вживаються у кк, називаються
5. Злочином визнаються тi дiяння,якi передбаченi в кримiнальному кодексi
6. Вчинення статевого акту без добровiльної згоди одного з партнерiв
8. Злочини, що вiдносяться до злочинiв проти основ нацiональної безпеки України
9. Потерпiлою злочину Розбещення неповнолiтнiх є особа, яка не досягла … рокiв
10. Навнiсть умислу або необережностi у дiях особи називають
12. Який кодекс є основним джерелом кримiнального права в Українi
13. Захiд державного примусу, що застосовується вiд iменi держави за вироком суду до особи, яка вчинила злочин, i полягає в передбаченому кримiнальним законом обмеженнi прав i свобод засудженого
14. Точна кримiнально-правова оцiнка, конкретної небезпечної дiї в суспiльствi. Вона заключається у встановленiй вiдповiдностi мiж ознаками абсолютної небезпечно-суспiльної дiї i ознаками, передбаченого в нормах кримiнального закону
16. Особлива частина встановлює перелiк суспiльно-небезпечних дiянь, що визнаються злочинами, який є
17. Квалiфiкуючою ознакою злочину що посягає на територiальну цiлiснiсть i недоторканнiсть України є
20. Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку
21. Злочини, що вiдносяться до злочинiв проти основ нацiональної безпеки України
22. Для визначення тяжкостi тiлесних ушкоджень застосовуються медичний та … критерiї
23. Здатнiсть особи усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть)i керувати ними
По вертикали
2. Форма вини характерна для порушень правил безпеки руху та експлуатацiї транспорту, порушень вимог законодавства про охорону працi i безпеку виробництва, окремих службових злочинiв. Не можна недооцiнювати небезпеку необережних злочинiв
4. З скiльки рокiв наступає понижений вiк кримiнальної вiдповiдальностi?
7. Людина, захоплена з метою змусити когось (родичiв заручника, представникiв влади) вчинити певнi дiї або утриматися вiд вчинення певних дiй заради звiльнення заручника, недопущення його вбивства чи нанесення серйозної шкоди його здоровю
9. Злочин, що полягає у таємному збираннi важливої державної чи економiчної iнформацiї на територiї iнших країн чи всерединi фiрм та компанiй
11. Заволодiння чужим шляхом обману чи зловживання
12. Область що вивчає причини i умови злочину, мотиви i злочинiсть взагалi
15. Одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) i навчальна дисциплiна.
18. Найвища мiра покарання в Українi
19. Особливий правовий стан особи, зумовлений засудженням до кримiнального покарання, що пов’язане з передбаченими законом негативними наслiдкамиПохожие категории кроссвордов

1.
Кримiнальне право (укр.)
2.
Кримiнальне право України (укр.)
3.
Аграрне право (укр.)
4.
Мiжнародне право (укр.)
5.
Цивiльне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Фiнансове право (укр.)
3.
По гражданскому праву - Право власностi (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Право i держава (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Банкiвське право (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы