Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Кримiнальне право (укр.)"

 
По горизонтали
5. Злочином визнаються тi дiяння,якi передбаченi в кримiнальному кодексi
9. Область що вивчає причини i умови злочину, мотиви i злочинiсть взагалi
10. Кiлькiсть роздiлiв з яких складаєтся Особлива частина кк України
12. Вчинення статевого акту без добровiльної згоди одного з партнерiв
14. Квалiфiкуюча ознака злочину Ст. 155. Статевi зносини з особою яка не досягла статевої зрiлостi
19. Є дiєю умисного спричинення власної смертi
21. Захiд державного примусу, що застосовується вiд iменi держави за вироком суду до особи, яка вчинила злочин, i полягає в передбаченому кримiнальним законом обмеженнi прав i свобод засудженого
По вертикали
1. Фiзичне лице, яке скоює злочин ( в даному разi мед працiвник, який скоює злочин).
2. Що характеризує сутьнiсть кримiнального права?
3. Форма у якiй може вчинятися заподiяння смертi iншiй особi
4. З скiльки рокiв наступає понижений вiк кримiнальної вiдповiдальностi?
5. Передбаченнiсть суспiльно-небезпечним дiянням порушення Кримiнального Кодексу
6. Основним джерелом кримiнального права в Українi є кодекс?
7. Суспiльно небезпечна дiяльнiсть, яка полягає у свiдомому, цiлеспрямованому застосуваннi насильства шляхом захоплення заручникiв, пiдпалiв, убивств, тортур, залякування населення та органiв влади або вчинення iнших зазiхань на життя чи здоровя нi в чому не повинних людей або погрози вчинення злочинних дiй з метою досягнення злочинних цiлей
8. Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку
10. Навмиснi пiдривнi дiї проти економiчних або вiйськових обєктiв для досягнення певних (часто полiтичних) цiлей, або з метою ослаблення держави в цiлому
11. Вiдмова держави вiд застосування до особи, яка вчинила злочин, призначеного їй судом покарання або вiдмова держави вiд подальшого виконання покарання щодо такої особи
13. Потерпiлою злочину Розбещення неповнолiтнiх є особа, яка не досягла … рокiв
15. Для визначення тяжкостi тiлесних ушкоджень застосовуються медичний та … критерiї
16. Злочин, що полягає у таємному збираннi важливої державної чи економiчної iнформацiї на територiї iнших країн чи всерединi фiрм та компанiй
17. Залежно вiд форми вини злочини бувають
18. Здатнiсть особи усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть)i керувати ними
20. Вид кримiнального права, що мiстить норм загального порядку про всi злочини
21. Кримiнально каране дiяння невеликої тяжкостi, яке не несе великої суспiльної небезпеки i за вчинення якого передбачене менш суворе покарання, нiж за злочин.
22. Злочини спричиняє за собою вiдповiдне кримiнальне покаранняПохожие категории кроссвордов

1.
Кримiнальне право (укр.)
2.
Кримiнальне право України (укр.)
3.
Аграрне право (укр.)
4.
Мiжнародне право (укр.)
5.
Цивiльне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Фiнансове право (укр.)
3.
По гражданскому праву - Право власностi (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Банкiвське право (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Право i держава (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы