Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Функцiї держави (укр.)"

 
По горизонтали
3. Як називається внутрiшня функцiя держави, яка полягає у виробленнi внутрiшньої полiтики держави, регулюваннi сфери полiтичних вiдносин, забезпечення народовладдя
4. Як називається внутрiшня функцiя держави, яка полягає у забезпеченнi соцiальної безпеки громадян, створення умов для повного здiйснення їхнього права на працю, життєвий достатiнiй рiвень
7. Як називається внутрiшня функцiя держави, яка полягає у забезпеченнi захисту основних прав i свобод людини i громадянина
11. Як називається внутрiшня функцiя держави, яка полягає у регулюваннi сфери економiчних вiдносин, створення умов для розвитку виробництва
12. Як називається функцiя змiстом якої є здiйснення правосуддя з метою захисту та охорони прав i свобод людини, iнтересiв iнших субєктiв та держави
По вертикали
1. Як називається внутрiшня функцiя держави, яка полягає у консолiдацiї нацiй, розвитку нацiональної самосвiдомостi
2. Як називається функцiя спрямована на розвязання тимчасових потреб
3. Як називається функцiя яка вiдображає постiйне розвязання державаю питань протягом всього перiоду iснування
5. Як називається зовнiшня функцiя держави, яка полягає у встановленнi й пiдтримцi дипломатичних вiдносин з iноземними державами вiдповiдно до загальноприйнятих норм i принципiв мiжнародного права
6. Як називається внутрiшня функцiя держави, яка полягає у органiзацiї й забезпеченнi системи одержання, використання, поширення й зберiгання iнформацiї
7. Як називається внутрiшня функцiя держави, яка полягає у забезпеченнi охорони конституцiйного ладу, прав i свобод громадян, законностi й правопорядку
8. Як називається функцiя змiстом якої є здiйснення виконавчо-розпорядчих повноважень з метою реалiзацiї державних рiшень
9. Як називається функцiя змiстом якої є розробка та прийняття нормативно-правових актiв
10. Як називаються функцiї, якi доповнюють та є допомiжними для основних
11. Як називається внутрiшня функцiя держави, яка полягає у забезпеченнi екологiчної безпеки й пiдтримцi екологiчної рiвноваги на територiї державиПохожие категории кроссвордов

1.
Теорiя держави i права (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По математике - Функцiї (укр.)
2.
По предмету - Функцiї прокуратури (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Види, форми i функцiї грошей (укр.)
5.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы