Готовый кроссворд по основам предпринимательства - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Сукупнiсть засобiв та прийомiв з метою досягнення мети
4. Одна з основних сфер пiдприємницької дiяльностi
6. Дiяльнiсть, що пов’язана з вкладанням коштiв з метою одержання прибутку на пiдставi поєднання особистої вигоди з суспiльною користю
7. Ризик, що полягає у знаженнi споживчого попиту
8. Система, сутнiсть якої полягає у тому, що пiдприємство може використовувати послуги великих фiрм
9. Вкладення з метою одержання прибутку чи соцiального ефекту
10. Етап професiйного зростання у бiзнесi, моральнi потреби якого полягають у самоствердженнi та початку досягнення незалежностi
11. Громадський рух захисту прав споживачiв
13. Комплексна програма дiй, якими керується пiдприємство у ходi своєї дiяльностi
14. Захист майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб у разi настання певних подiй, визначених договором
15. Товариство, учасники якого дiляться на двi категорiї: тих, що керують i несуть необмежену вiдповiдальнiсть та тих, що лише вкладають та вiдповiдають тiльки за свої вклади
16. Об’єднання пiдприємств на основi статуту та повної фiнансової залежностi вiд одного або групи пiдприємств
По вертикали
2. Один iз шляхiв розв’язання екологiчних проблем
3. Вид пiдприємства, що заснований на власностi вiдповiдної територiальної громади
5. Функцiя пiдприємницької дiяльностi, що пов’язана з розробкою та реалiзацiєю нових iдей
6. Основна органiзацiйна ланка народного господарства україни
11. Посередник, який продає товар зi складу на пiдставi договору-доручення
12. Один iз шляхiв припинення дiяльностi пiдприємства

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы