Готовый кроссворд по предмету Органiзацiя виробництва (укр.) - на тему "Стандартизацiя та сертифiкацiя (укр.)"

 
По горизонтали
3. Дiяльнiсть, щог полягає у встановленнi положень для запальногоi багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованостi в певнiй сферi, результатом якої є пiдвищення ступеня вiдповiдностi продукцiї, процесiв та послуг
По вертикали
1. Комплексна багатоаспектна характеристика товару, що визначає його переваги на ринку порiвняно з аналогiчними товарами — конкурентами як за ступенем вiдповiдностi конкретнiй потребi, так i за витратами на їх задоволення
2. Документ, який встановлює правила, загальнi принципи чи характеристики рiзних видiв дiяльностi або їх результатiв
3. . Принцип стандартизацiї, що визначає стандарт як елемент системи i зумовлює створення систем стандартiв, пов’язаних мiж собою внутрiшньою сутнiстю конкретних об’єктiв стандартизацiї
4. сукупнiсть рiзновидiв продукцiї кожного найменування, що рiзняться явiдповiдними технiко-екологiчними показниками

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы