Готовый кроссворд по предмету Мiжнароднi перевезення (укр.) - на тему "Роль транспорту у логiстицi (укр.)"

 
По горизонтали
4. Облiково-фiнансовий документ про приймання, видачу чи вiдправлення матерiальних цiнностей
5. Речi, товари, продукти, якi призначенi для перевезення з допомогою транспортних машин або перенесення (рiдше)
6. Особа, що вiдправляє вантаж
7. Печатки, що прикрiплюється до товарiв або дверей запечатуваних примiщень, контейнерiв та iн
9. Процес, що передбачає послiдовнiсть i тривалiсть комерцiйних операцiй, що виконуються на вантажному дворi та в товарнiй конторi
11. Сукупнiсть засобiв, призначених для перемiщення людей, вантажiв, сигналiв та iнформацiї з одного мiсця в iнше
12. Нанесення умовних знакiв для того, щоб потiм впiзнавати предмет, його властивостi та характеристики
13. Процедура визначення ваги вантажу
По вертикали
1. Картонний, скляний або пластиковий вирiб, в якому зберiгається товар
2. Пункт зупинки певного виду транспорта
3. Система залiзничних шляхiв певної країни
6. Особа, що приймає вантаж
7. Сукупнiсть товарно-матерiальних цiнностей, якi розглядаються на часовому iнтервалi в процесi застосування до них рiзних логiстичних операцiй
8. Наука про оптимальне управлiння матерiальними, iнформацiйними та фiнансовими потоками в економiчних адаптивних системах iз синергiчними звязками
10. Транспортний засiб для перевезення вантажу, або пасажирiв по залiзничнiй колiї

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы