Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Ролi за мiнцбергом (укр.)"

 
По горизонтали
4. Це ряд осiб, якi займають керiвнi посади, починаючи вiд особи, яка займає найвище положення в цьому ланцюзi
6. Мiсце - для всього i все на своєму мiсцi
10. Виявляє i усуває порушенння
11. Робiтник повинен одержувати накази тiльки вiд одного безпосереднього начальника
12. Для забезпечення вiрностi i пiдтримки працiвниками полiтики органiзацiї, вони повиннi одержувати справедливу заробiтну плату за свою службу
13. Особа,яка займається проектами поза межами органiзацiї
16. Це сила, а вона є результатом гармонiї персоналу
22. В управлiннi фактично пiдкреслює замкненiсть системи управлiння, коли воно будується з єдиного центру в напрямку «зверху вниз» з дотриманням строгих принципiв єдностi та чiткостi розпорядництва
По вертикали
1. Людина яка займає активну роль у мотивуваннi i активiзацiї працiвникiв
2. Символiчна голова на пiдприємствi,яка виконує соцiальнi i правовi завдання
3. Передбачає послушання i повагу до досягнутих угод мiж фiрмою i її робiтниками
4. Означає розробку плану i забезпечення його успiшної реалiзацiї. Це додає органiзацiї сили i енергiї
5. Спецiалiзацiя є природним станом справ. Метою розподiлу працi є виконання роботи: бiльшої за обємом i кращої за якiстю, при тих же зусиллях. Це досягається за рахунок скорочення числа цiлей на якi повиннi бути направленi увага i зусилля
7. Кожна група, дiюча в межах однiєї мети, має бути обєднана єдиним планом i мати одного керiвника
8. Iншими словами спецiалiст по звязкам з громадскiстю
9. Вiдповiдальний за сировмнну базу(устаткування) на фiрмi
13. Людина яка присутня на круглих столах,дiлових бесiдах i т.д
14. Людина або вiддiл який забезпечує контакт з зовнiшнiми джерелами iнформацiї
15. Нервовий центр зовнiшньої i внутрiшньої iнформацiї, що надходить в органiзацiю
17. Людина, яка знає всю фактичну iнформацiю на пiдприємтсвi i доносить її до iнших
18. Поєднання доброти i правосуддя
19. Право давати накази, а вiдповiдальнiсть є його протилежнiстю. Де надаються повноваження, там виникає i вiдповiдальнiсть
20. Здатнiсть системи функцiювати, не змiнюючи структуру та знаходитись у рiвновазi, пiдтримувати сталiсть у часi
21. Iнтереси одного робiтника або групи робiтникiв не повиннi превалювати над iнтересами компанiї або органiзацiї бiльших розмiрiвПохожие категории кроссвордов

1.
Религiєзнавство (укр.)
2.
Информатика (укр.)
3.
Економетрика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Птахи (укр.)
3.
По предмету Фармакологiя (укр.) - Аптека (укр.)
4.
По предмету Природознавство (укр.) - Загадки (укр.)


Кроссворды по менеджменту

- А -
- Б -
- В -
- Д -
- Е -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Ц -
- Ш -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы