Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Маркетингове цiноутворення (укр.)"

 
По горизонтали
2. Цiновий _______ складається з цiни та цiноутворення
5. Облiкова, стимулююча, розподiльна, вимiрювальна - це ______ цiноутворення
7. Цiнова ________ - це загальнi принципи, яких дотримується компанiя у сферi встановлення цiн на свої товари чи послуги
8. _______ конкуренцiя - одну потребу можна задовольнити рiзними способами
10. _______ конкуренцiя - зниження цiн
11. Це дiяльнiсть, спрямована на створення попиту та досягнення цiлей пiдприємства через максимальне задоволення потреб споживачiв
12. ______________ цiноутворення - це сукупнiсть загальних правил, принципiв i методiв розробки концепцiї цiноутворення
15. Ввiв поняття змiнних витрат працi
16. _______ цiнова конкурецiя - якiснiший товар продається за цiнами конкурента
19. _______ конкуренцiя - аналогiчнi товари рiзних виробникiв
20. Iснує _________ i непрямий вплив держави на цiни
21. Бувають внутрiшнi i зовнiшнi ________ формування цiн
22. Ринкове цiноутворення, яке функцiонує на базi взаємодiї попиту i пропозицiї, i централiзовано державне формування цiн державними органами - це __________ цiноутворення
По вертикали
1. Реклама, специфiка виробленої продукцiї, особивостi виробничого процесу, ринкова стратегiя i тактика виробника - це ________ критерiї
3. Елемент методологiї
4. _______ конкуренцiя - один товар має рiзне оформлення
6. Процес формування цiн на товари i послуги
9. _______ конкуренцiя - розповсюдження недостовiрної iнвформацiї, випуск товарiв-iмiтаторiв
13. __________ цiн - невiдповiднiсть цiн на с-г та промислову продукцiю
14. Економiчна категорiя, що визначає суму грошей, за яку продавець хоче продати, а покупець готовий купити товар
15. В якiй країнi держава регулює 5-10% цiн в галузях, де iснує природна монополiя
17. Закон _____ - закон, який передбачає, що виробництво i обмiн товарiв мають здiйснюватись на основi їхньої вартостi, тобто як обмiн еквiвалентiв
18. Ввiв поняття снвп
19. Постiйно дiючi правила, положення, якi є характерними для всiєї системи цiнПохожие категории кроссвордов

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Цiноутворення (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Витрати виробництва, собiвартiсть продукцiї та цiноутворення на пiдприємствi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Контроль (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы