Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Маркетингова полiтика комунiкацiй (укр.)"

 
По горизонтали
3. Сприйняття зi сторони ступеня потрiбної компетенцiї комунiкатора у справi пiдкрiплення зроблених ним стверджень
4. Одне iз основних завдань реклами
6. Найдорожчий засiб просування товару
8. Тип комунiкацiйного каналу до якого вiдносяться змi, iнтерєр, спец. Заходи, називається
9. Особи, яким товари необхiднi для використання у процесi виробництва
10. Сприятливi враження, викликанi впливом джерела iнформацiї на аудиторiю (цьому сприяє вiдвертiсть, почуття гумору, природнiсть)
11. Перший етап маркетингових комунiкацiй, за яким комунiкацiя вiдбувалася осо­бисто в процесi дiлових вiдносин
12. Дiяльнiсть пiдприємства, спрямовану на стимулювання попиту на вироблену продукцiю i на формування позитивного iмiджу пiдприємства
15. Вид реклами, яка видiляє марку товару на ринку iз сильною
16. Критерiй аналiзу каналiв масової iнформацiї, за яким визначається до якого можливого числа адресатiв вдасться донести послання при звичайних середнiх умовах
17. Критерiй аналiзу каналiв масової iнформацiї, за яким визначається чи зможе фiрма скористатися даними
19. Заклик, який передбачає звернення до почуттiв покупцiв, що i як слiд правильно робити, має назву
20. Знижки, виставки, лотереї, безкоштовнi зразки товарiв - це заходи стимулювання збуту спрямованнi на
22. Один iз методiв пропаганди
23. Вид реклами, завдання якої нагадати споживачу» що товар може йому знадобитись найближчим часом
24. Набiр символiв, переданих вiдправником
25. Це повiдомлення новин про дiяльнiсть пiд­приємства за допомогою засобiв масової iнформацiї
По вертикали
1. Спецiальнi знання, якi має вiдправник, щоб мотивувати свою заяву
2. Вид реклами, завдання якої спрямувати увагу споживача на марку вашої фiрми, заохотити, пiдштовхнути покупця переключитись саме на вашу марку
5. Вид реклами, яка створює певний iмiдж фiрми
7. Iмпульсивний характер, короткотривалий ефект -це комунiкативнi характеристики
13. Вид реклами, яка пiсля купiвлi запевнює покупцiв товару у правильностi вибору
14. Вид реклами, завдання якої повiдомити ринку про новинку, змiну цiн, новi властивостi, послуги, змiнити хибне уявлення про товар, розсiяти побоювання споживача, сформувати позитивний образ фiрми
18. Показник того, наскiльки чесним i обєктивним сприймається джерело (друзям довiряють бiльше, нiж незнайомим людям або продавцям)
21. Напрямок prПохожие категории кроссвордов

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Економетрика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Маркетингова полiтика розподiлу (укр.)
2.
По маркетингу - Маркетингова комунiкацiйна полiтика. стимулювання (укр.)
3.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтика (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i соцiальна полiтика (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы