Готовый кроссворд по предмету Людина i свiт (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
4. В державному правi прийняття електоратом (виборцями) рiшення з конституцiйних, законодавчих чи iнших внутрiшньо- чи зовнiшньополiтичних питань
9. Людська особа, що усвiдомлює свої якостi та унiкальнiсть
10. Субєкт i обєкт соцiальних стосункiв
11. Навмисне обеження або позбавлення прав певних категорiй громадян
15. Право та можливiсть керувати, розпоряджатися чимось або кимось
18. Процес розвитку особистостi протягом всього його життя
19. Iдеологiя, яка встановлює нерiвнi права чоловiкiв i жiнок
21. Зiткнення сторiн, поглядiв, сил
23. Сукупнiсть моральних зобовязань людини перед iншими
По вертикали
1. Дискримiнацiя людини на пiдставi його вiку
2. Навязливий страх стосовно чужинцiв чи просто чогось незнайомого
3. Форма спiльноти людей, яка iсторично виникає за родоплемiнною спiльнiстю i формується на певнiй територiї при натурально-господарчiй дiяльностi у процесi злиття, традицiй i т.д
5. Неправомочне узагальнення якi ми робимо с приводу тих про кого ми мало що знаємо
6. Несправидлива хибна думка
7. Форма державно-полiтичного режиму держави, що регламентує всi сфери суспiльного iснування
8. Здастнiсть приймати щось, не схвалюючи це
12. Сукупнiсть iстотних вiдносно стiйких властивостей особистостi
13. Особливо розумна iстота, що має принциповi вiдмiнностi вiд iнших живих iстот
14. Це всенародне голосування з питання державної приналежностi певної територiї або полiтичної долi держави
16. Свiтогляд, що грунтується на расовiй дискримiнацiї, на уявленнi про подiл людей на бiологiчно рiзнi групи
17. Любов до всього людства виражена в конкретних справах на благо своєї нацiї
20. Можливiсть чинити вибiр вiдповiдно до своїх бажань, iнтересiв i цiлей на основi знання обєктивної дiйсностi
22. Велика стiйка соцiальна спiльнота яка характеризується єднiстю умов за якихось певних вiдносин

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы