Готовый кроссворд по предмету Культурологiя (укр.) - на тему "Мисцетство (укр.)"

Кроссворд по предмету предмету Культурологiя (укр.) - на тему 'Мисцетство (укр.)' Кроссворд по предмету предмету Культурологiя (укр.) - на тему 'Мисцетство (укр.)'
 
По горизонтали
1. Якi собори найвищi та простiшi в планi. Дуже витягнутi по вертикалi i мають високi шпилi башт (нiмецькi)
3. Одна з функцiй мистецтва
4. Вид скульптури
5. Iдейний рух у лiтературi й мистецтвi, що виник наприкiнцi 18 столiття у Нiмеччинi, Великiй Британiї й Францiї. Характерними ознаками є заперечення рацiоналiзму, вiдмова вiд суворої нормативностi в художнiй творчостi, культ почуттiв людини
6. Самосвiдомiстю культури
10. До чого виник особливий iнтерес, спричинений розумiнням освяченого iконописного зображення як вищої реальностi, порiвняно з минущим свiтом явищ (пiд час нового етапу розвитку патристичної естетики) (iконопис)
12. Напрям мистецтва кiнця хiх
13. Вiзантiйська естетика — синтез двох свiтоглядних тенденцiй: християнської й … (античної)
14. Вид мистецтва виражальним засобам якого є слово
16. Просторова композицiя створена з рiзних речей
17. Лауреат Нобелiвської премiї у галузi хiмiї, "за розробку теорiї перебiгу хiмiчних реакцiй
20. Основа середньовiччя
21. Яка культура є гранично специфiчним феноменом середньовiччя ( ще вiдома як смiхова) (карнавальна)
22. Архiтектурна пам'ятка Київської Русi
23. Що таке ренесанс
24. Лауреат Нобелiвської премiї у галузi медицини, "за працi з iмунiтету"
По вертикали
2. Де з’явилися першi твори християнського настiнного зображення (рим) (катакомби)
4. Вiра в одного бога
7. Художнiй стиль, що був завершальним етапом у розвитку середньовiчної культури країн Захiдної Європи (мiж серединами xii i xvi столiть). (готичний)
8. Який собор є прикладом переходу до зрiлої готики (xii—xiii ст.) ( Шартрський)
9. Головна iдеологiя Вiдродження
11. Вид образотворчого мистецтва виражальними засобами якого є пластика i обєм
15. Галузь людської дiяльностi яка вирiшує рiзноманiтнi завдання з естетичної органiзацiї простору
18. В який перiод остаточно складається образ лицаря як взiрця, що уособлює ряд неодмiнних — вiдповiдно до цiнностей епохи — достоїнств. (середньовiччя)
19. Кiнорежисер, фiльм якого "Земля" на Всесвiтнiй виставцi у Брюсселi у 1958 р. визнано одним з найкращих фiльмiв усiх часiв i народiв

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы