Готовый кроссворд по предмету Культурологiя (укр.) - на тему "Мисцетство (укр.)"

 
По горизонтали
2. Головна iдеологiя Вiдродження
4. Напрям мистецтва кiнця хiх
7. Художнiй стиль, що був завершальним етапом у розвитку середньовiчної культури країн Захiдної Європи (мiж серединами xii i xvi столiть). (готичний)
8. Український драматург, п'єси якого можна побачити на сценах Європи, Америки та Астралiї
10. Сукупнiсть досягнень людського суспiльства виробничого суспiльного i духовного життя
11. Яка культура є гранично специфiчним феноменом середньовiччя ( ще вiдома як смiхова) (карнавальна)
12. Мистецький витвiр з незвичайних матерiалiв чи випадкових предметiв
13. До якої групи вiдносять Рембрандтвана Рейна
15. Де з’явилися першi твори християнського настiнного зображення (рим) (катакомби)
16. Просторова композицiя створена з рiзних речей
17. Iдейний рух у лiтературi й мистецтвi, що виник наприкiнцi 18 столiття у Нiмеччинi, Великiй Британiї й Францiї. Характерними ознаками є заперечення рацiоналiзму, вiдмова вiд суворої нормативностi в художнiй творчостi, культ почуттiв людини
18. Архiтектурна пам'ятка Київської Русi
20. Вид образотворчого мистецтва виражальними засобами якого є пластика i обєм
21. Художнiй напрям у Францiї в кiнцi хiх ст
22. Який собор є прикладом переходу до зрiлої готики (xii—xiii ст.) ( Шартрський)
23. Галузь людської дiяльностi яка вирiшує рiзноманiтнi завдання з естетичної органiзацiї простору
24. Вiзантiйська естетика — синтез двох свiтоглядних тенденцiй: християнської й … (античної)
По вертикали
1. Як перекладається слово "класицизм"?
3. Лауреат Нобелiвської премiї у галузi медицини, "за працi з iмунiтету"
5. Одна з функцiй мистецтва
6. Що називають невеликий павiльйон з колонами або арками,що вiнчує будинок.
8. Как називалось найпоширенiший пiдвид стилю барроко в Українi.
9. Основа середньовiччя
14. Вид мистецтва виражальним засобам якого є слово
19. Исторична епоха,в якiй зародився романтизм

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы