Готовый кроссворд по предмету Кримiнальне право (укр.) - на тему "Злочини (укр.)"

 
По горизонтали
2. Хiмiчна речовина, вихiдний компонент (реагент) або учасник промiжних реакцiй при синтезi будь-якої речовини. Тобто з одного прекурсора за участi iнших прекурсорiв утворюється нова речовина
7. Обмеження прав i свобод журналiста, фiзичний та психiчний вплив на нього або його близьких, незаконне звiльнення з роботи, накладення дисциплiнарних стягнень, створення рiзноманiтних перешкод при здiйсненнi журналiстської дiяльностi тощо
12. Оформлена спецiальним юридичним актом передача на виховання в сiмю неповнолiтньої дитини на правах сина чи дочки
16. … залежнiсть потерпiлої особи має мiсце тодi, коли, наприклад, вона перебуває на утриманнi особи, яка застосовує примушування, або проживає на її житловiй площi
18. Використання службовою особою влади чи службового становища всупереч iнтересам служби, задля реалiзацiї власних мотивiв
19. Вчинення особою двох або бiльше злочинiв, передбачених рiзними статтями або рiзними частинами однiєї статтi Особливої частини кримiнального кодексу, за жоден з яких її не було засуджено
21. Оформлена спецiальним юридичним актом (рiшенням суду) передача на виховання в сiм’ю неповнолiтньої дитини на правах сина чи дочки
24. Особистi немайновi, а також майновi права авторiв та їх правонаступникiв, повязанi зi створенням та використанням творiв науки, лiтератури й мистецтва - … права
По вертикали
1. Виключно звуковий запис будь-якого виконання чи iнших звукiв
3. Вiк настання кримiнальної вiдповiдальностi
4. Неодноразове, однакове дiяння в продовж певного часу
5. Процес визначення маршруту прямування iнформацiї мiж мережами
6. Приведення предмета у його неповну придатнiсть для використання за цiльовим призначенням
8. Свiдоме самостiйне позбавлення себе життя
9. Природнi алмази, смарагди, рубiни, сапфiри, олександрити, а також перли i бурштин у необробленому та обробленому виглядi
10. Злочиннi дiяння, що порушують право власностi, вiдображаются у спробi заволодiти або знищити майно особи
11. Ухиляння вiд участi у виборах, зборах
13. Субєкт злочину Порушення таємницi голосування
14. Це надання послуг сексуального характеру з метою вилучення якої матерiальної вигоди
15. Додаткове кримiнальне покарання, яке полягає у примусовому вилученнi майна у власнiсть держави
17. Особа, що умовлянням, пiдкупом, погрозою, примусом або якось iнакше схилила iншого спiвучасника до вчинення злочин
20. Заволодiння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довiрою
22. Поширенiсть i характеру споживання наркотичних речовин як соцiальне явище
23. Дiї спрямованнi на протиправну поведiнку
25. У буквальному сенсi слова: зловмисне руйнування або пошкодження культурно-iсторичних памятникiв, iнших матерiальних i культурних цiнностей, приватних або суспiльних обєктiв майнаПохожие категории кроссвордов

1.
Этика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини (укр.)
2.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини проти власностi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Природознавство (укр.) - Загадки (укр.)


Кроссворды по предмету Кримiнальне право (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы