Готовый кроссворд по предмету Кримiнальне право (укр.) - на тему "Злочини (укр.)"

 
По горизонтали
3. Хiмiчна речовина, вихiдний компонент (реагент) або учасник промiжних реакцiй при синтезi будь-якої речовини. Тобто з одного прекурсора за участi iнших прекурсорiв утворюється нова речовина
7. До … розпусних дiй вiдносяться випадки ознайомлення дитини iз порнографiчними малюнками, вiдеофiльмами, цинiчнi бесiди на статевi теми
10. Дiя або бездiяльнiсть яка суперечить закону
14. Вид сексуального насильства, як правило, припускає вчинення статевого акту одним або кiлькома людьми з iншою людиною без згоди останнього
19. Надання злочину законної оцiнки
20. Оформлена спецiальним юридичним актом (рiшенням суду) передача на виховання в сiм’ю неповнолiтньої дитини на правах сина чи дочки
22. Обєктом злочину за ст.163 кк є конституцiйне право громадян на таємницю, телефонних розмов, телеграфної та iншої кореспонденцiї, та…
25. Злочин, передбачений ст. 126 кк, який характеризується багаторазовим спричиненням болю
По вертикали
1. Дiї спрямованнi на протиправну поведiнку
2. Володiння речами, рухомими й нерухомими, що комусь належать
4. Вчення про об’єктивний закономiрний взаємозв’язок i причинну зумовленiсть усiх явищ
5. Психiчний (психологiчний) вплив на потерлiлого, способи: пiдкуп, шантаж, застосування гiпнозу
6. Iгнорування законних рiшень профспiлок або прийняття рiшень без згоди профспiлкових органiв, якщо така згода необхiдна це одна iз форм
8. Протиправне навмисне або необережне заподiяння шкоди здоровю iншої людини, що вiдображається в порушеннi анатомiчної цiлосностi тканини, органiв або їх функцiй
9. Спецiальний метод лiкування, що полягає в пересадцi реципiєнту органа або iншого анатомiчного матерiалу, взятого у людини (ст. 143 кк)
11. Склад злочину Неналежне виконання професiйних обовязкiв медичним або фармацевтичним працiвником має … субєкт
12. Який склад злочину має грабiж
13. Умисне позбавлення себе життя
15. Приведення споруди до її часткової непридатностi, якщо зберiгається можливiсть її вiдновлення як релiгiйної
16. Злочин, який мiстить всi ознаки складу злочину
17. Кримiнальна карана корислива дiяльнiсть у сферi незаконного обiгу наркотикiв, яку здiйснює особа (або група осiб) у виглядi промислу
18. Який вид смертi характерний для складу злочину Умисне вбивство
21. Завдання потерпiлому побоїв, заподiяння легких тiлесних ушкоджень, звязування та вчинення iнших насильницьких дiй - це…
23. Незаконна вимога вчинення певних дiй майнового характеру з погрозою застосування насильства над потерпiлим чи його близькими родичами
24. Який характер дiй винного щодо дискримiнацiї прав громадянина, передбачає пряме обмеження його ж прав

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы