Готовый кроссворд по предмету Iсторiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
5. На якому етапi маржинальної революцiї було започатковано неокласичний напрям економiчної теорiї
7. Людина сучасного фiзичного типу
10. Представником лондонської школи i автором сучасного неокласичного трактування предмету неокласичної революцiї є
11. Селянин середнього достатку
12. Це рiшення окремих казусiв
14. Один з представникiв вищих викопних мавп, знайдений на територiї пiвострову Iндостан
16. Нащадки засновникiв i перших жителiв Риму називалися
18. Глава сiмейства
20. Iдея залежностi людської iсторiї вiд оточуючого середовища є центральною у даному пiдходi
22. Мiжльодовиковий перiод
По вертикали
1. .... Криза яка 1962 р стала кульмiнацiєю небезпечного протистояння двох вiйськово-полiтичнтх блокiв
2. Перший президент сша
3. Хто у своїй роботi Економiка теорiя недосконалої конкуренцiї показує , що iснують два типи монополiй : природна та технологiчна
4. Яке суспiльство є найтривалiшим перiодом в iсторiї людства вiд появи людського стада до формування перших держав
6. Давнiй кам’яний вiк який тривав вiд появи першої людини i до 11 тис. р. до н. е
8. Iмя росiйського царя, за якого була проведена реформа 1861 року
9. Прiзвище автора слiв гiмну України
11. Архантроп, який жив на територiї сучасного Китаю
13. Наука, данi якої використовуються для реконструкцiї соцiальної й ритуальної царин первiсної культури
15. Цей перiод у римсьму правi датується (753-367рр.до.н.е.)
17. Продаж i купiвля людей у рабство
19. Обожнення сил природи
21. 3Якою реформую пiдкрiплювався процес демократизацiї?
23. Цей науковий пiдхiд базується на iсторико-порiвняльному методi
24. Мiсто з видатною бiблiотекоюПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Iсторiя музики (укр.)
3.
Наука i iсторiя (укр.)
4.
Iсторiя Всесвiтня (укр.)
5.
Iсторiя України (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Музика (укр.) - Iсторiя музики (укр.)
3.
По предмету Iсторiя (укр.) - Наука i iсторiя (укр.)
4.
По предмету Iсторiя (укр.) - Iсторiя Всесвiтня (укр.)
5.
По предмету Iсторiя (укр.) - Iсторiя України (укр.)


Кроссворды по предмету Iсторiя (укр.)

- I -
- Є -
- А -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- Н -
- О -
- П -
- С -
- Х -
- Ч -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы