Готовый кроссворд по предмету Iсторiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
4. Наука, що дослiджує речовi пам’ятки iсторiї
11. Процес,який розгорнувся пiсля Акта проголошення незалежностi України
16. В результатi перегляду ортодоксальних лiберальних постулатiв виник
18. Боєць з рабiв, вiйськовополонених, що бється на аренi цирку з iншими бiйцями або з дикими звiрами
20. Перший президент сша
21. Мiжльодовиковий перiод
23. Обряди в родовому суспiльствi, що пов’язанi з переходом юнакiв та дiвчат у категорiю дорослих чоловiкiв та жiнок
По вертикали
1. Яке суспiльство є найтривалiшим перiодом в iсторiї людства вiд появи людського стада до формування перших держав
2. Прiзвище автора мелодiї гiмну України
3. Едикт, який видавався на початку року та зберiгав силу впродовжь всього термiну повноважень притора називався…
5. Продаж i купiвля людей у рабство
6. Представник архантропiв
7. Звання, носiй якого мав необмежену владу i не був зобовязаний давати звiт кому б то не було у своїх дiя
8. Видiлення етапiв iсторичного процесу за певними критерiями
9. Що вiдбувалося в бюджетнiй сферi України?
10. Своєрiдний напрям в економiчнiй науцi , який бере в основу анлiзу не тiльки економiчнi проблеми, але й пов.язує їх з соцiальними , полiтичними, етичними проблемами це
12. У кiнцi iv ст. до н.е у Межирiччi Тигру та Єфрату виникла ранньоцiвiлiзацiйна система яка називалася
13. Частина формули, в якiй висловлювалась суть справи
14. Хто у своїй роботi Економiка теорiя недосконалої конкуренцiї показує , що iснують два типи монополiй : природна та технологiчна
15. Видатна правителька стародавнього Єгипту
16. Наука, що вивчає монети
17. Встановлення абсолютного вiку артефакту
19. Давнi люди розумнi
22. Цей науковий пiдхiд базується на iсторико-порiвняльному методi
24. Прiзвище президента України, обраного в 2010рПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Iсторiя музики (укр.)
3.
Наука i iсторiя (укр.)
4.
Iсторiя Всесвiтня (укр.)
5.
Iсторiя України (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Музика (укр.) - Iсторiя музики (укр.)
3.
По предмету Iсторiя (укр.) - Наука i iсторiя (укр.)
4.
По предмету Iсторiя (укр.) - Iсторiя Всесвiтня (укр.)
5.
По предмету Iсторiя (укр.) - Iсторiя України (укр.)


Кроссворды по предмету Iсторiя (укр.)

- I -
- Є -
- А -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- Н -
- О -
- П -
- С -
- Х -
- Ч -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы