Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему "Microsoft Word (укр.)"

 
По горизонтали
3. Для написання дiючої формули, пишуть знак...
5. Пристрiй, за допомогою якого можна обмiнюватися iнформацiєю мiж комп’ютерами, якi знаходяться в рiзних мiсцях
6. Екран, на якому вiдображається iнформацiя, з якою працюєкомп’ютер
8. Пристрiй, за допомогою якого вводимо iнформацi в комп’ютер
9. Документ, що складається з листкiв.
10. Пристрiй для записування вiдео
11. внесення змiн у зовнiшнiй вигляд тексту
12. Лiтерами позначаються...
13. Назва адресацiї, яка приводить до того, що при копiюваннi i перемiщеннi формули адреси комiрок у формулi змiнюються в залежностi вiд їх мiсця розташування.
14. панель, яка вiдображається поруч iз видiленим текстом
16. Крихiтний файл, який прив'язаний до програмного додатку, документу, папцi.
17. одиниця вимiрювання довжини, яка дорiвнює 0,353 мм.
18. Цифрами нумеруються ...
По вертикали
1. Визначає дiї табличного процесора при реалiзацiї обчислень.
2. Назва панелi, на якiй розташовуються всi вкладки в MS Word.
4. властивостi абзацу, якi визначають вiдстань рядкiв абзацу вiд межi лiвого та правого поля сторiнки
7. iнтервал, який визначає вiдстань мiж рядками тексту в абзацi
10. властивiсть абзацу, яка визначає спосiб розташування рядкiв абзацу вiдносно його меж
15. Пристрiй для друкування текстiв, рисункiвКниги, близкие по тематикеЭто интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы