Готовый кроссворд по предмету Художня культура (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Один iз найпопулярнiших видiв сучасного театрального мистецтва
3. Мистецтво латинської америки
7. Основа художньої культури
9. Музично-сценiчна вистава, переважно розважального змiсту
12. асмпв
13. Стиль у європейському мистецтвi (живописi, скульптурi, музицi, лiтературi) та архiтектурi початку XVI столiття — кiнця XVIII столiття. Цей стиль висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва i природи
15. щдзвад
18. Вид оразотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, друковане зораження, в осовi якого лежить такий малюнок.
19. Створення за допомогою хiмiко-технiчних засобiв зрового образу документального значення, художньо виразного i достовiрного, що фiксує в застиглому зораженнi мить дiйсностi.
24. Популярний струнний ударний iнструмент у китаї
По вертикали
1. Один з видiв просторових мистецтв, що створює об'ємнi зображення, вилiпленi з мя'кого матерiалу.
4. ророр
5. Провiдний московський iконописець кiнця xv — початку xvi ст
6. Вид графiки, у якому зображення є друкованим вiдбитком з малюнка, виконаного гравером на спецiально пiдготовленiй дошцi.
8. Один iз засновникiв росiйської акторської школи
10. Твори цих мистецтв ми можемо побачити, вони займають певне мiсце у просторi
11. Асиметричний букет
14. Художнiй напрям який сформувався у францiї в кiнцi xix ст
16. Наука, що вивчає мистецтво проектування i будiвництво будiвель i споруд
17. Рiзновид вiзуального мистецтва, що передбачає естетизацiю предметного чи пейзажного середовища, окремих просторiв.
18. впчсма
20. ваава
21. вапсмм
22. Вираження емоцiй за допомогою рухiв
23. Вид образотворчого мистецтва, пов'язаний з передачею зорових оразiв шляхом нанесення кольорових матерiалiв на зображальнiй площинi, а також твори мистецтва, виконанi в такий спосiб.

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы