Готовый кроссворд по предмету Художня культура (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Вид оразотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, друковане зораження, в осовi якого лежить такий малюнок.
4. Один iз засновникiв росiйської акторської школи
9. Провiдний московський iконописець кiнця xv — початку xvi ст
11. Популярний струнний ударний iнструмент у китаї
13. Одночасно наука i мистецтво проектування будiвель та споруд
15. Батькiвщина оперного мистецтва
16. Вид графiки, у якому зображення є друкованим вiдбитком з малюнка, виконаного гравером на спецiально пiдготовленiй дошцi.
17. Напрям мистецтва кiнця xix — середини xx ст
19. Створення за допомогою хiмiко-технiчних засобiв зрового образу документального значення, художньо виразного i достовiрного, що фiксує в застиглому зораженнi мить дiйсностi.
21. Створювання об'ємних зображеннь
23. Стиль у європейському мистецтвi (живописi, скульптурi, музицi, лiтературi) та архiтектурi початку XVI столiття — кiнця XVIII столiття. Цей стиль висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва i природи
По вертикали
1. впчсма
3. Асиметричний букет
5. Твори цих мистецтв ми можемо побачити, вони займають певне мiсце у просторi
6. асмпв
7. Музично-сценiчна вистава, переважно розважального змiсту
8. Вид людської дiяльностi, що вiдображає дiйснiсть у конкретно-чуттєвих образах
10. Мистецтво латинської америки
12. Вид мистецтва, де художнi образи створюються засобами пластичних рухiв людського тiла
13. ророр
14. Художнiй напрям який сформувався у францiї в кiнцi xix ст
18. Рiзновид вiзуального мистецтва, що передбачає естетизацiю предметного чи пейзажного середовища, окремих просторiв.
20. вапсмм
21. щдзвад
22. Портрети персонажiв,пейзажi

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы