Готовый кроссворд по предмету Фiзика (укр.) - на тему "Ядерна фiзика (укр.)"

 
По горизонтали
2. Рiзновиди атомiв
4. Число протонiв в ядрi прийнято позначати через…
5. Вiдкрив iснування збуджених станiв ядер з великим часом життя
7. Ядро атома дейтерiю. Складається з одного протона i одного нейтрона
8. Це пристрiй, призначений для органiзацiї керованої самоподдерживающейся ланцюгової реакцiї подiлу, яка завжди супроводжується видiленням енергiї
9. Мiстить велику кiлькiсть кристаликiв бромiду срiбла, використовується для виявлення елементарних частинок
10. Який тип ланцюгової реакцiї використовується в ядернiй зброї
12. Стрижнi, використовуванi в ядерному реакторi, якi мiстять кадмiй або бор, iнтенсивно поглинають нейтрони
13. Що використовується для виведення енергiї утворюється при роботi ядерного реактора
14. Реакцiї злиття легких ядер при дуже високiй температурi
17. Бета-випромiнювання - це потiк швидких
18. Процес змiни атомних ядер, який викликається його взаємодiєю з елементарною частинкою або iншим ядром
19. Американський фiзик, висунув iдею про iснування в атомному ядрi збуджень обертального типу i запропонував узагальнену модель ядра
По вертикали
1. Важка елементарна частинка, яка не має електричного заряду
3. Елементарна частинка з позитивним зарядом, рiвним заряду електрона, з масою, рiвною масi електрона. Вона є античастинкою по вiдношенню до електрона
6. Явище, при якому ряд елементiв мимовiльно створює випромiнювання
11. Центральна частина атома, у якiй зосереджена основна його маса (бiльше 99,9%). ядро заряджено позитивно, заряд ядра визначає хiмiчний елемент, до якого вiдносять атом
15. Хто запропонував планетарну модель атома i встановив, що радiоактивнi випромiнювання виникають у результатi процесiв, що вiдбуваються всерединi атомного ядра
16. Виявив що випромiнювання уранових солей iонiзує повiтряПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По физике - Молекулярна фiзика (укр.)
2.
По предмету Фiзика (укр.) - Молекулярна фiзика (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По правоведению - Законодавство (укр.)
5.
По предмету - Дiєприкметник (укр.)


Кроссворды по предмету Фiзика (укр.)

- А -
- В -
- Д -
- Е -
- К -
- М -
- О -
- Р -
- С -
- Т -
- Я -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы