Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансове забезпечення вiдтворення основних засобiв (укр.)"

 
По горизонтали
2. Оборотнi кошти,до яких вiдноситься робочий капiтал
4. Це частина коштiв фiнансування дiяльностiпiдприємства, що вiдрiзняється вiд iнших джерел колом їх власникiв,альтернативними варiантами використання (i залучення), термiновiстю
5. Засоби,що використованi органiзацiєю протягом тривалого часу за виробництва продукцiї
6. Вiдношення вартостi випущеної продукцiї у вартiсному виразi до середньорiчної вартостi основних виробничих фондiв
8. Знос основних засобiв унаслiдок створення нових, прогресивнiших i економiчно ефективнiших машин та устаткування
9. Мiра прибутковостi роботи пiдприємства
10. . Процес передачi товарiв та послуг продавцем покупцю за певну цiну, що сплачується продавцем
11. Результат зношування, що визначається в установлених одиницях
По вертикали
1. Це цiна грошей як засобу заощадження
3. Це складний процес,який потребує ретельного аналiзу
7. Активи, якi не мають фiзичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або цiна фiрми (гудвiл)Похожие категории кроссвордов

1.
Фiнансове право (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Страхування (укр.)
4.
Бюджетування (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове забеспечення вiдтворення оснивних засобiв (укр.)
2.
По предмету Полiтекономiя (укр.) - Ринок, iнфтаструктура та суспiльне вiдтворення (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Фiнансове право (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове планування на пiдприємствах (укр.)
5.
По предмету Органiзацiя виробництва (укр.) - Органiзацiйно-виробниче забезпечення якостi... (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы