Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансове забезпечення вiдтворення основних засобiв (укр.)"

 
По горизонтали
5. Результат зношування, що визначається в установлених одиницях
6. Це цiна грошей як засобу заощадження
7. Активи, якi не мають фiзичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або цiна фiрми (гудвiл)
10. Знос основних засобiв унаслiдок створення нових, прогресивнiших i економiчно ефективнiших машин та устаткування
По вертикали
1. Вiдношення вартостi випущеної продукцiї у вартiсному виразi до середньорiчної вартостi основних виробничих фондiв
2. . Процес передачi товарiв та послуг продавцем покупцю за певну цiну, що сплачується продавцем
3. Оборотнi кошти,до яких вiдноситься робочий капiтал
4. Це частина коштiв фiнансування дiяльностiпiдприємства, що вiдрiзняється вiд iнших джерел колом їх власникiв,альтернативними варiантами використання (i залучення), термiновiстю
8. Мiра прибутковостi роботи пiдприємства
9. Це складний процес,який потребує ретельного аналiзу
11. Засоби,що використованi органiзацiєю протягом тривалого часу за виробництва продукцiїПохожие категории кроссвордов

1.
Фiнансове право (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове забеспечення вiдтворення оснивних засобiв (укр.)
2.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Ринок, iнфтаструктура та суспiльне вiдтворення (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Фiнансове право (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове планування на пiдприємствах (укр.)
5.
По предмету Органiзацiя виробництва (укр.) - Органiзацiйно-виробниче забезпечення якостi... (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы