Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Бюджетне регулювання (укр.)"

 
По горизонтали
4. Повноваження головного розпорядника бюджетних коштiв, надане цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), яке має кiлькiснi, часовi i цiльовi обмеження та дозволяє надавати бюджетнi асигнування
5. Повноваження розпорядника бюджетних коштiв, надане вiдповiдно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобовязання та здiйснення платежiв, яке має кiлькiснi, часовi та цiльовi обмеження
12. Регламентовано нормативно-правова дiяльнiсть повязана iз складанням, розглядом i затвердженням бюджетiв
14. Комплекс органiзацiйно-технiчних, методичних та методологiчних заходiв на перших стадiях технiчного процесу
20. Учасник бюджетного процесу, що розробляє законопроект про держбюджет
23. Учасник бюджетного процесу, що органiзовує i здiйснює виконання бюджету, управлiння доходами та видатками
По вертикали
1. Будь-яке здiйснене вiдповiдно до бюджетного асигнування розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здiйснення iнших аналогiчних операцiй протягом бюджетного перiоду, згiдно з якими необхiдно здiйснити платежi протягом цього ж перiоду або у майбутньому
2. Форма реалiзацiї бюджетної стратегiї
3. Вид бюджетного планування
6. Пiдсистема, що використовується пiд час прогнозування та планування бюджету
7. Тривалий курс бюджетної полiтика розрахований на перспективу, що передбачає вирiшення глобальнiх завдань
8. Пiдсистема, що використовується на заключних стадiях бюджетного процесу
9. Один з видiв завдань бюджетної полiтики
10. Складова бюджетної полiтики, що визначає її змiст
11. Учасник бюджетного процесу, що вiдповiдає за органiзацiюєю i управлiнням державного бюджету
13. Сукупна тривалiсть заходiв, щодо пiдготовки бюджетних запитiв, затвердження та виконання бюджетiв
14. Система встановлених державою форм i методiв реалiзацiї бюджетних вiдносин
15. Один з учасникiв бюджетного процесу, що пiдписує закони, або накладає на них вето
16. Один з учасникiв бюджетного процесу, що визначає бюджетне повноваження всiх учасникiв бюджетного процесу та бюджетної полiтики держави
17. Учасник бюджетного процесу, що здiйснює котроль за адмiнiструванням податкiв
18. Будь-яке асигнування розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару чи послуги протягом бюджетного перiоду
19. Один з видiв чинникiв бюджетної системи
21. Розроблення напрямкiв використання бюджету згiдно засад соцiально-економiчного розвитку суспiльства
22. Учасник бюджетного процесу, що вiдповiдає за розробку основних засад грошово-кредитної полiтики вiдповiдно до державних програм економiчного розвитку
24. Пiдсистема, що використовується пiд час використання бюджетуПохожие категории кроссвордов

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Бюджетне право (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Бюджетне право (укр.)
3.
По предмету Цiноутворення (укр.) - Державне регулювання цiн (укр.)
4.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання банкiвської дiяльностi (укр.)
5.
По экономике - Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы