Готовый кроссворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему "Евристика (укр.)"

 
По горизонтали
2. «евристика» – це щось, пов’язане з творчiстю, а зокрема з.. . пошуком
5. Наука, яка вивчає творчу дiяльнiсть, методи, якi використовуються у вiдкриттi нового i в навчаннi
6. Давньогрецький фiлософ
8. Вiдображення в свiдомостi людини взаємозв’язку мiж предметами, явищами дiйсностi та психiчними сприйняттями, вiдчуттями, руховими актами, уявленнями тощо
10. Наша кафедра, наука повязана з евристикою
14. В якiй моделi вирiшувана задача розглядається як лабiринт
По вертикали
1. Вiд чого походить евристика
3. Це сукупнiсть вже прийомiв та методiв, що виконуються за певними правилами та в певнiй послiдовностi для досягнення поставленої мети
4. Наука, що вивчає психiчнi явища
7. Чому, за словником сприяє евристика?
8. Еврика!-це вигук древнього вченого i винахiдника
9. Значення слова евристика
11. Ситуацiя в якiй використовується евристика
12. Наука про життєвi процеси
13. Сократичний дiалог

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы