Готовый кроссворд по предмету Етика дiлового спiлкування (укр.) - на тему "Мовлення i говорiння (укр.)"

 
По горизонтали
4. Рухи, що мають сигнальне значення; виражальнi рухи головою, рукою у процесi комунiкацiї.
6. То як iншi люди бачать i сприймають iншу людину.
8. Передача iнформацiї у будь-якiй формi вiд однiєї особи до iншої безпосередньо або за допомогою засобiв зв'язку будь-якого типу.
9. Зона чи простiр, який людина розцiнює як свiй особистий. Вiн нiби є продовженням її тiла. У кожної людини є своя особиста територiя.
По вертикали
1. Iстиннi думки спiврозмовника, прихованi в його словах i фразах.
2. Стiйка характеристика суб'єкта, що вiдображає його схильнiсть до поведiнки, метою якого є заподiяння шкоди навколишньому середовищу (людинi чи предмету).
3. Вираз обличчя, губ та очей, що вiдбиває iронiю, насмiшку (глузування, сарказм).
5. Мешканцi якої країни не використовують у життi позу "нога на ногу", тому що нога для них вважається "нечистою".
7. Вид спiлкування без використання слiв.

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы