Готовый кроссворд по предмету Енергетика (укр.) - на тему "До дня енергетика (укр.)"

 
По горизонтали
1. Упорядкований в алфавiтному чи тематичному порядку список заголовних слiв
3. Матерiал, що проводить тепло або електрику
5. Процес теплообмiну
6. Учасники оптового ринку електричної енергiї України, якi купують електричну енергiю на цьому ринку з метою продажу її споживачам
8. Елемент системи опалення
10. Правовий акт, який створюється органами державного управлiння для встановлення правил
12. Наше Товариство
13. Стан захищеностi
15. Пристрiй, що використовується для перетворення електричної енергiї одного рiвня напруги в електричну енергiю iншого рiвня напруги
16. Особа чи програма, якi визначають порядок надання загального ресурсу, регулюють хiд будь-якого процесу та координують взаємодiю ланок системи
17. Пристрої, призначенi для передачi теплоти вiд одного носiя до iншого
18. Галузь господарства, що вивчає й використовує природнi енергетичнi ресурси з метою вироблення, перетворення, розподiлу й споживання енергiї
19. Електричне або електромеханiчне обладнання, що виконує деяку роботу в господарствi
20. Комплекс процедур перевiрки точностi i достовiрностi iнформацiї (даних)
22. Наука про способи розвязання задач людства за допомогою технiчних засобiв
23. Не зайнята посада в штатi установи
24. Сукупнiсть предметiв чи явищ, що становлять єдине цiле
По вертикали
1. Фiзична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намiр придбати чи замовити продукцiю для особистих потреб
2. Пристрiй для стиснення i подачi газiв пiд тиском
4. Можливостi, наявнi сили, запаси, засоби, що можуть бути використанi
7. Квантове явище протiкання електричного струму у твердому тiлi без втрат
9. Матерiали, в яких заряди не можуть пересуватися з однiєї частини тiла в iншу (звязанi заряди)
11. Вид енергiї, що iснує у виглядi потенцiальної енергiї електричного й магнiтного полiв та енергiї електричного струму
14. Енергопостачання теплових i електричних споживачiв з урахуванням комбiнованого виробництва тепла й електроенергiї лише у технологiчної установцi
21. Дiелектрик, що погано проводить електричний струм, тепло тощо

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы