Готовый кроссворд по предмету Енергетика (укр.) - на тему "До дня енергетика (укр.)"

 
По горизонтали
3. Наука про способи розвязання задач людства за допомогою технiчних засобiв
5. Матерiал, що проводить тепло або електрику
10. Пристрої, призначенi для передачi теплоти вiд одного носiя до iншого
14. Наше Товариство
18. Комплекс процедур перевiрки точностi i достовiрностi iнформацiї (даних)
22. Не зайнята посада в штатi установи
По вертикали
1. Упорядкований в алфавiтному чи тематичному порядку список заголовних слiв
2. Процес теплообмiну
3. Елемент системи опалення
4. Фiзична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намiр придбати чи замовити продукцiю для особистих потреб
6. Квантове явище протiкання електричного струму у твердому тiлi без втрат
7. Пристрiй, що використовується для перетворення електричної енергiї одного рiвня напруги в електричну енергiю iншого рiвня напруги
8. Енергопостачання теплових i електричних споживачiв з урахуванням комбiнованого виробництва тепла й електроенергiї лише у технологiчної установцi
9. Можливостi, наявнi сили, запаси, засоби, що можуть бути використанi
11. Пристрiй для стиснення i подачi газiв пiд тиском
12. Електричне або електромеханiчне обладнання, що виконує деяку роботу в господарствi
13. Матерiали, в яких заряди не можуть пересуватися з однiєї частини тiла в iншу (звязанi заряди)
15. Учасники оптового ринку електричної енергiї України, якi купують електричну енергiю на цьому ринку з метою продажу її споживачам
16. Вид енергiї, що iснує у виглядi потенцiальної енергiї електричного й магнiтного полiв та енергiї електричного струму
17. Особа чи програма, якi визначають порядок надання загального ресурсу, регулюють хiд будь-якого процесу та координують взаємодiю ланок системи
19. Галузь господарства, що вивчає й використовує природнi енергетичнi ресурси з метою вироблення, перетворення, розподiлу й споживання енергiї
20. Правовий акт, який створюється органами державного управлiння для встановлення правил
21. Стан захищеностi
23. Сукупнiсть предметiв чи явищ, що становлять єдине цiле
24. Дiелектрик, що погано проводить електричний струм, тепло тощо

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы