Готовый кроссворд по экономике - на тему "Ценообразование (укр.)"

 
По горизонтали
3. Практика обмiну товарiв не на грошi, а на iншi товари називається
4. Зменшення прейскурантної цiни, яке пропоную продавець покупцю як винагороду за дiї, сприятливi для продавця
5. Iнша назва демпiнгового цiноутворення
7. Який попит має мiсце в тих випадках, коли незначне зниження цiни призводить до значного зростання попиту
8. Метод встановлення взаємозвязкiв мiж валовим дохожом i валовими витратами для визначення прибутковостi за рiзних рiвнiв обсягу випуску i продажу продукцii. Це аналiз…
10. Встановлення цiн на основi попиту, коли декiлька товарiв за єдиною цiною. Назва цiноутворення
По вертикали
1. Стратегiя збирання вершкiв характерна для цiноутворення з орiєнтацiєю на…
2. Змiна велечина внаслiдок продажу однiєї додаткової одиницi продукцii(назва доходу)
6. Який показник можна визначити, знайшовши вiдношення вигоди до цiни
9. Як називається тип конкурентного ринку, коли продавцi чутливо реагують на цiни один одногоПохожие категории кроссвордов

1.
Ценообразование
2.
Психологiя (укр.)
3.
Психология (укр.)
4.
Страхування (укр.)
5.
Оподаткування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Ценообразование
2.
По экономике - Цены и ценообразование
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Природознавство (укр.) - Рослини (укр.)
5.
По предмету Релiгя (укр.) - Священство (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы