Готовый кроссворд по экономике - на тему "Оподаткування (укр.)"

 
По горизонтали
3. Частина правової норми, яка вказує на несприятливi наслiдки за порушення норми
5. Економiчна категорiя, яка виражає фiнансовi результати виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства. визначається як рiзниця мiж виручкою вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) i витратами на виробництво
8. До складу витрат якої дiяльностi вiдносяться собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг i витрати банкiвських установ
12. Подання платником вiдомостей про обсяги обєкта оподаткування та iнших даних, необхiдних для визначення суми податку
14. Грошове стягнення з платникiв за порушення податкового законодавства
15. До складу яких витрат включається вартiсть сировини та основних матерiалiв
17. Сума будь-яких витрат платника податку у грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах це -
18. Пiльги, спрямованi на скорочення податкової бази
19. Законодавчо встановлений розмiр податку на одиницю оподаткування
22. На базi даних якого бухгалтерського рахунка формують суми доходiв вiд операцiйної дiяльностi
23. Рiзниця мiж вiдсотковими ставками за наданий кредит i вiдсотковими ставками за залученi ресурси
По вертикали
1. Однi з витрат якi не потрапляють до податкової собiвартостi
2. Обовязковi платежi, що стягуються державою з доходiв або майна юридичних або фiзичних осiб
4. В розмiрi якої вартостi визнається дохiд вiд операцiйної дiяльностi
6. Перша складова витрат
7. Яким кодексом визначено порядок визнання доходiв та їхнiй склад
9. Угода двох або бiльше осiб про встановлення, змiни або припинення прав та обовязкiв
10. Юридичнi особи та субєкти пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи україни
11. Однi з витрат, якi входять до iнших витрат
13. Податок, який, у принципi, стягується, але за ставкою 0 вiдсоткiв
16. До доходiв якого перiоду включаються доходи, що враховуються при обчисленнi обєкта оподаткування
18. Платiж юридичних та фiзичних осiб, який встановлюються в твердих розмiрах за надання певних прав чи послуг або на вiдшкодування окремих видаткiв бюджету
20. Вид непрямого податку на високорентабельнi та монопольнi товари (продукцiю), який включається до цiни товарiв (продукцiї)
21. Тип податкiв, якi включаються до цiни товарiв або тарифiв на послуги
23. Плата, що стягується з декларантiв за оформлення митних процедурПохожие категории кроссвордов

1.
Оподаткування (укр.)
2.
Мiжнародне оподаткування (укр.)
3.
Психологiя (укр.)
4.
Страхування (укр.)
5.
Контролiнг (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Оподаткування (укр.) - Подвiйне оподаткування (укр.)
2.
По предмету Оподаткування (укр.) - Мiжнародне подвiйне оподаткування (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы