Готовый кроссворд по экономике - на тему "Мiжнародна економiка (укр.)"

 
По горизонтали
5. Мiсто в сша, де розташовано один з найбiльших свiтових фондових ринкiв
7. Процес встановлення валютного курсу
9. Корпорацiя, одна iз типiв мiжнародної корпорацiї
11. Валютний … визначається купiвельною спроможнiстю валют
12. Передача продавцем права на використання своєї торгової марки покупцю
13. Купiвля-продаж права на нематерiальну власнiсть
14. Один з принципiв кредитних вiдносин
17. Iноземнi кореспондентськi рахунки в банку, якi вiдкриває комерцiйний банк банку-кореспонденту та за яким комерцiйний банк здiйснює операцiї списання i зарахування коштiв
По вертикали
1. Грошова одиниця будь-якої країни
2. Здатнiсть вiльного обмiну нацiональної грошової одиницi на iншi валюти
3. Кредитування експортера шляхом придбання векселiв, акцептованих iмпортером, або iнших боргових вимог
4. Фiнансовий центр в Європi
6. Яким буває акредитив за формами
8. Одна з форм концентрацiї капiталу в сучасних умовах
10. Був створений у 1990 р. i вiдкритий у 1991 р., аналогiчно мбрр, дiяльнiсть якого спрямована на країни, що розвиваються, здiйснює дiяльнiсть у країнах схiдної i центральної європи, якi проводять ринковi реформи
15. Ринок негайної поставки валюти це - … -ринок
16. Кредити, якi надаються iноземними кредиторами нацiональним позичальникам для здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй називаються …Похожие категории кроссвордов

1.
Мiжнародна економiка (укр.)
2.
Мiжнародна торгiвля (укр.)
3.
Економiка (укр.)
4.
Регiональна економiка (укр.)
5.
Економiка пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Економiка (укр.)
3.
По предмету Економiка (укр.) - Нацiональна економiка (укр.)
4.
По экономике - Економiка i бiзнес (укр.)
5.
По предмету - Економiка Чехiї (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы