Готовый кроссворд по экономике - на тему "Державне програмно-цiльове планування (укр.)"

 
По горизонтали
1. Конкуренцiя може вiдбуватися на наступних рiвнях:мiсцевому,регiональному,нацiональному та…
4. Пiд час розробки та реалiзацiї програми здiйснюється… контроль
5. Як називається заборгованiсть,що вiдображає суму боргу пiдприємству з боку рiзних юридичних та фiзичних осiб
6. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства,за стпенем розвитку
7. Поточний,запобiжний,завершальний…
9. Як називається аналiз зафiксованих фактiв в засобах масової iнформацiї
10. Назвiть одну iз загроз економiчної безпеки за ступенем розвитку
11. Як нзиваються сукупнiсть активiв,якi використовуються бiльше року
12. Яка iз функцiй культури органiзацiї створює i зберiгає духовнi цiнностi
13. В основi iншої класифiкацiї культур лежать вiдносини влади,де видiляють демократичну та …
14. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства,за напруженiстю
15. Етика бiзнесу дiє на трьох рiвнях: мiжнародному,нацiональному та…
18. Як називається один iз американських нацiональних стереотипiв
20. Розробник цпк
21. Програми орiєнтованi на збiльшення виробництва
22. Як називається складова,яка полягає у здiйсненнi ефективного iнформацiйно- аналiтичного забезпечення господарської дiяльностi пiдприємства. Виокремлюють такi види iнформацiї:
23. Як називається аналiз,доцiльний при вимiрюваннi операцiйного процесу
24. Як навається один iз показникiв технiко-технологiчної безпеки пiдприємства
По вертикали
2. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства,за розвитко у часi
3. Програми спрямованi на ресурсозбереження
8. Термiн виконання пргограми що триває вiд 5ти до 10ти рокiв
10. Державний орган є
16. Цпк нацiленi на господарське освоєння районiв
17. Етап цпк
19. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства,за стпенем вiрогiдностiПохожие категории кроссвордов

1.
Планування i контроль на пiдприємствi (укр.)
2.
Контролiнг (укр.)
3.
Психологiя (укр.)
4.
Страхування (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове планування на пiдприємствах (укр.)
3.
По предмету Iнвестування (укр.) - Бiзнес планування проекту (укр.)
4.
По предмету Административное право (укр.) - Державне управлiння (укр.)
5.
По административному праву - Державне управлiння (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы