Готовый кроссворд по бюджету - на тему "Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)"

 
По горизонтали
2. Вид бюджетного дефiциту, який є наслiдком низького рiвня виробництва ввп
4. Комплекс органiзацiйно-технiчних, методичних i методологiчних заходiв iз визначення доходiв i видаткiв бюджетiв в ходi їх складання, розгляду та затвердження
7. Принцип бюджетної системи - повноваження на здiйснення витрат бюджету повиннi вiдповiдати обсягу надходжень до бюджету на вiдповiдний бюджетний перiод
10. Керуюча пiдсистема бюджетного менеджменту
По вертикали
1. Сукупнiсть усiх бюджетiв країни має назву бюджетна…
3. Сукупнiсть взаємоповязаних дiй, прийомiв, методiв впливу на бюджетнi ресурси та бюджентi вiдносини - це бюджетний…
4. Вид бюджетного дефiциту, який офiцiйно не визнається
5. Документ, в якому визначаються порядок i термiни складання, розгляду i затвердження бюджету, а також органiзацiя його виконання
6. Органiзацiя вертикальної структурної побудови бюджету держави за рiвнями влади - це бюджетний…
8. Принцип бюджетної системи - бюджет формується на реалiстичних макропоказниках економiчного i соцiального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету i витрат бюджету, що здiйснюються вiдповiдно до затверджених методик та правил
9. Принцип бюджетної системи - розподiл видаткiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, а також мiж мiсцевими бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближеннi надання суспiльних послуг до їх безпосереднього споживача

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы