Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему "Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)"

Кроссворд по предмету предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему 'Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)' Кроссворд по предмету предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему 'Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)'
 
По горизонтали
2. Операцiї, передбаченi технологiчним процесом, оплачуються за нарядами на вiдряднi роботи, а рiзнi доплати - за листками на… ?
4. Де ведеться облiк використання робочого часу?
6. Зарплата яка своєчасно не видана робiтниковi?
7. Попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рiшенням перераховує кошти на визначенi вiдповiдно до «порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та iнших платежiв
8. У чому встановлюється розмiр соцiального страхування?
10. Послiдовне виконання обсягу робiт фiксується в iндивiдуальних або… робiт?
11. Вiд кiлькостi чого залежить аналiтичний облiк розрахункiв по заробiтнiй платi?
12. Вiдрядна заробiтна плата буває?
14. Як називається оплата за вiдпрацьований час?
15. Яка форма оплати працi, яка залежить вiд обсягу виконаної роботи?
По вертикали
1. Винагорода, обчислена як правило у грошовому виразi, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працiвниковi за виконану ним роботу вiдповiдно до трудового договору?
3. Оплата працi керiвникiв i службовцiв здiйснюється вiдповiдно до посадових...
5. У якiй вiдомостi здiйснюють розрахунок з оплати працi на багатьох пiдприємствах?
9. Що повинен написати касир при закриттi платiжної вiдомостi?
13. Робiтник, який своєчасно не отримав заробiтню платуПохожие категории кроссвордов

1.
Охорона працi (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Соцiальне страхування (укр.)
4.
Облiк i аудит (укр.)
5.
Податковий облiк (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк працi та її оплати (укр.)
2.
По предмету Економiка (укр.) - Тарифна система оплати працi та її складовi (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)
4.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Толерантнiсть як важлива характеристика соцiального працiвника (укр.)
5.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Професiйно-етичнi принципи в дiяльностi соцiального працiвника (укр.)


Кроссворды по предмету Бухгалтерський облiк (укр.)

- Г -
- Д -
- З -
- К -
- О -
- О -
- П -
- Т -
- Ф -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы