Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
3. Це метод збору соціальної інформації про досліджуваний обєкт під час безпосереднього (інтерв’ю) або опосередкованого (анкетування) спілкування соціолога з респондентом
4. Організована сукупність людей, обєднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку
6. Носій соціологічних якостей та рис, які формуються в індивіда
7. Частина обєктів генеральної сукупності, яка відібрана за допомогою спеціальних прийомів для отримання інформації про всю сукупність у цілому
8. Наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовірною науковою теорією
9. Пасивний метод наукового дослідження, при якому дослідник, тобто спостерігач не впливає на розвиток подій
10. Це аналіз соціальних систем великого масштабу, як, наприклад, політичної системи або економічного ладу
12. Третій рівень соціології
13. Розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін
15. Здатність вибірки відображати характеристики генеральної сукупності
16. Поняття, котре описує синхронні зміни показників двох і більше змінних
17. Система методик та прийомів вивчення згідно з комплексом мета завдання
18. Принцип професійної етики, одна з основних граней людських чеснот, моральна якість, що відображає одну з найважливіших вимог моральності
19. Людська діяльність, скерована на вивчення світу
21. Значення ознаки,яке розподіляє площину значень навпіл

По вертикали
1. Присвоєння числових характеристик ознакам обєкту досліджень заздалегідь визначеними правилами
2. Спроба, дослід, які потребують підтвердження чи спростування, форма пізнання, один з основних методів наукового дослідження, в якому вивчення явищ відбувається в доцільно вибраних або штучно створених умовах, що забезпечують появу тих процесів, спостереження яких необхідне для встановлення закономірних звязків між явищами
5. Один з розділів сучасної соціології, який вивчає структуру й функціонування невеликих соціальних груп
11. Сума усіх значень ознак поділена на їх кількість
14. Cистема форм, уявлень та цінностей одного поняття, які відображають його видозміну, історичний шлях, заради досягнення ідеального поняття
20. Це бесіда, вибуду­вана за певним планом через безпосередній контакт інтерв­юера з респондентом з обовязковою фіксацією відповідей

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Науковi дослiдження (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Анатомiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Маркетинг (укр.) - Маркетинговi дослiдження (укр.)
2.
По маркетингу - Маркетинговi дослiдження (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы