Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
5. Взаємоповязані дії індивідів, спрямовані на досягнення загальних цілей із обопільною вигодою для взаємодіючих сторін
11. Одна із функцій соціологічного дослідження
13. Система взажмозумовлених дій, повязаних циклічною причнинною залежністю
15. В класичному розумінні обєктом вивчення соціології є…
18. Пристосування індивіда до умов та змін навколишнього середовища
20. Форма спільного життя, яка харектерна для нижчого ступення дикунства
23. Функція, вид діяльності з керівництва людьми у будь-яких організаціях і суспільствах у цілому

По вертикали
1. Поширення характеристик процесу в даний час на його стан у майбутньому
2. Форма здійснення владних функцій, елеменит механізму соціального управління
3. Теорія соціального конфлікту
4. Галузь соціологічного знання, яка вивчає переважно міжособистісні, щоденні взаємодії людей
6. Заміна спонтанної й експериментальної поведінки на передбачувану поведінку, яка очікується, моделюється, регулюється
7. Сукупність, яка передбачає повний перелік всіх можливих обєктивних досліджень
8. Перехід від доіндустріального до індустріального суспільства
9. Народна творчість
10. Набута професійність у деякій практичній діяльності
12. Заборона укладення шлюбу всередині певної суспільної групи
14. Процес, за допомогою якого люди передають один одному інформацію, ідеї, думки
15. Набір символів, переконань, цінностей, норм, законів поведінки, що відрізняють те чи інше угрупування або соціальну группу
16. Наука про суспільство
17. Соціально обумовлена схильність особистості чи соціальної групи до певної дії в конкретних умовах
19. Змагання, суперництво
20. Дослідження призначене для відпрацювання технічних процедур та прийомів
21. Форма подружжя, за якої у шлюб вступають більше ніж два партнери
22. Форма подружжя, за якої у шлюб вступають один чоловік та одна жінка

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Соцiологiя як наука (укр.)
3.
Соцiологiя особистостi (укр.)
4.
Соцiологiя працi (укр.)
5.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя як наука (укр.)
3.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя особистостi (укр.)
4.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя працi (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы