Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
2. Один із типів легітимності (за Д. Істоном), який опирається на віру громадян у особисті якості політичного лідера, його спроможність належно використовувати політ. владу
8. Це слово перекладаєтсья з латинської як те, про що треба сповістити
13. Як називаються методи дослідження політичної науки, які включають в себе: системний, структурно-функціональний, біхевіористський, порівняльний та історичний методи
19. Підхід до трактування змісту політичної влади, який розглядає її як здатність досягати поставленої мети
21. Різновид директивних політичних технологій, які передбачають формування таких положень у програмі, які б кваліфіковано акумулювали інтереси різних соціальних груп
23. Наука по політику
24. Який тип політичної влади за Б. Гаврилишином проявляється у високій мірі суспільної згоди у суспільстві, відсутності гострих чвар та конфліктів, участі населення у прийнятті політичних рішень, що поєднуюються з їх активною прихильністю до вироблених владою політичних курсів, які, зазвичай, реалізуються ефективно

По вертикали
1. Тип політичної системи за Г. Алмондом
3. Як називається передача набутого індивідом політичного досвіду у політичну діяльність
4. Яка система добору політичних лідерів має відкритий характер, широке коло електорату, можливість самовисунення, антибюрократичний характер
5. Функція політології, завданням якої є вироблення рекомендацій щодо поведінки субєктів політики
6. Відмова громадянина брати участь у виборах внаслідок недовіри до кандидатів на владні пости
7. Який суд має парво на офіційне тлумачення Конституції та законів України
9. Україна проголошується в Конституції демократичною, ... , правовою державою
10. Як називаються субєкти політичної діяльності, які самі приймають політичні рішення та організовують їх виконання
11. Як називається підхід до визначення політики, який розглядає політику як розподіл обовязків і повноважень у суспільстві за умови їх узгодження, що забезпечує ефективність держави і цілісність політичної системи
12. 28 червня 1996 року було прийнято ... України
14. Вид не альтернативної партійної системи, за якої перемагає партія, бо не має реальної конкуренції
15. Стан, коли населення країни та міжнародне співтовариство визнає правочинність даної влади
16. Як називається процес переходу у внутрішню структуру особистості виомг соціальної політичної системи в ході якого відбувається становлення людини як громадянина
17. Як називається більшість голосів, яка використовуєтсья на референдумах
18. Результатом цієї функції політології є перш за все гіпотеза, політологічне прогнозування, які грунтуються на обєктивних наукових даних. ()
20. Тип політичної соціалізації, де взаємодія між собою та державою відбувається на основі спільних цінностей, норм та ідеалів, притаманних даному суспільству
22. Тип політичних технологій, що сприяють форсуванню підтримки політичного рішення значними масами населення
25. Як називається влада натовпу

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)
2.
По маркетингу - Маркетингова полiтика розподiлу (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i соцiальна полiтика (укр.)
4.
По маркетингу - Маркетингова полiтика комунiкацiй (укр.)
5.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы