Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
2. Елемент податку, який вказує на те, що саме оподатковується тим чи іншим податком
3. Система оподаткування, відповідно до якої в діяльності підприємства застосовуються всі законодавством податки та обовязкові, платежі, які відповідають галузі сфері діяльності підприємства тощо
7. Обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій
8. Перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника
12. Функція оподаткування, суть якої полягає в участі держави у відтворювальному процесі, але не у формі прямого втручання, а шляхом керування потоками інвестицій в окремі галузі
14. Сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку і передання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів підприємства згідно з вимогами чинного законодавства для задоволення потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів для прийняття ними економічних рішень - - ….облік
17. Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками і т.д
20. Податкова перевірка без попередження
22. Спосіб забезпечення податкового зобов’язання

По вертикали
1. Який документ висилається платнику податків у разі закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання
2. Конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку. Фізичний вимір досить точно відображає обєкт оподаткування
4. Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування
5. Один з видів юридичної відповідальності за порушення законів з питань оподаткування
6. Система оподаткування, відповідно до якої підприємство працює за єдиними податком (диференційовано, залежно від того, чи є підприємство платником пдв чи ні) або фіксованим податком (характерно для сільськогосподарських господарств)
9. Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування
10. Податкова перевірка розрахунку та сплати окремого виду податків
11. Перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків
13. Як називається податковий борг фізичної особи, що понад 720 днів перебуває у розшуку
14. Функція оподаткування, суть якої полягає в тому, що держава за рахунок надходжень - необхідних коштів до бюджетів різних рівнів намагається покрити загальнодержавні витрати
15. Принцип, відповідно до якого зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки
16. Податки встановлюють вищі органи влади, їх стягнення є обовязковим на всій території країни незалежно від того, до якого бюджету (державного чи місцевого) вони зараховуються
18. Сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку і надання інформації про діяльність підприємства для задоволення потреб керівництва підприємства та його менеджерів під час прийняття управлінських рішень згідно з вимогами його внутрішніх нормативно-правових документів - ….облік
19. Вид податкової перевірки що здійснюється за місцезнаходженням платника податків
20. Облік, який призначений для відображення інформації про зобовязання підприємства з податків і зборів перед бюджетами різних рівнів та здійснення контролю за їх сплатою
21. Принцип, відповідно до якого кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Податковий менеджмент (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Облiк в Болгарiї (укр.)
4.
Облiк експортних операцiй (укр.)
5.
Облiк платникiв податкiв (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Податковий менеджмент (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету - Облiк в Болгарiї (укр.)
4.
По предмету - Облiк експортних операцiй (укр.)
5.
По предмету Податковий менеджмент (укр.) - Облiк платникiв податкiв (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы