Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
2. Усенароднае галасаванне па важнейшых пытаннях развіцця краіны
5. Паведамленне адной дзяржавы другой аб скасаванні дзеяння падпісанага паміж імі дагавора
9. Працэс пераходу ад ручной да машыннай працы і далейшай перабудовы вытворчасці на аснове высокапрадукцыйнай тэхнік
16. Пераход, перадача маёмасці (зямлі, прадпрыемстваў, транспарту, банкаў і г.д.) з прыватнай уласнасці ў дзяржаўную
20. Раздзяржаўленне, пераход маёмасці з дзяржаўнай ў прыватную або калектыўную
22. Вайна за ўладу краіны паміж дзвюмя палітычнымі групоўкамі. Вельмі часта набывае характар братазабойчай, бо ў ей удзельнічаюць грамадзяне адной дзяржавы

По вертикали
1. Працэс і вынік узаемасувязі, узаемадзеяння, збліжэння і абяднання ў адзінае цэлае якіх-небудзь частак, элементаў, у прыватнасці краін і іх эканомік, сацыяльных і палітычных структур, партый, арганізацый і г.д
3. Палітыка, арыентаваная на ваенныя сродкі вырашэння знешніх і ўнутраных праблем
4. Неабмежаваная ніякімі законамі прымусовая ўлада адной асобы, групы людзей або партыі
5. Дзяржаўны і палітычны (канстытуцыйны) акт
6. Грошы альбо матэрыяльныя каштоўнасці, якія дзяржава-пераможца збірае з дзяржавы, якая панесла паражэнне ў вайне
7. Абяднанне дробных індывідуальных гаспадарак сялян у буйныя калектыўныя гаспадаркі
8. Сістэма нарыхтовак сельскагаспадарчай прадукцыі, згодна якой сяляне абавязаны былі здаваць дзяржаве ўсе лішкі прадукцыі, у пешую чаргу збожжа
9. Узброенае ўмяшанне адной дзяржавы ва ўнутраныя справы другой
10. Распаўсюджванне і замацаванне форм дзяржаўнага ладу, заснаваных на прызнанні прынцыпу народаўладдзя, свабоды, роўнасці грамадзян
11. Метад гаспадарання, пры якім прадпрыемства не атрымлівае фінансавых сродкаў з дзяржбюджэту, а зарабляе грошы самастойна, за кошт сваей вытворчасці і рэалізацыі яе вырабаў
12. Асноўны Закон дзяржавы
13. Рэлігійная верацярпімасць, паважлівыя адносіны да вернікаў розных канфесій (кірункаў і плыняў)
14. Палітыка нацыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў бсср у 20-я гады xxст
15. Масавы набор мужчын у армію ў час вайны, чарговы прызыў на вайсковую службу юнакоў адпаведнага ўзросту
17. Сістэма поглядаў, якая адмаўляе гістарычнасть беларусаў як самастойнага і самабытнага этнасу, атаясамлівае іх з велікарускім этнасам
18. Палітычная незалежнасць і самастойнасць дзяржаўнай улады ва ўнутранай і знешняй палітыцы, якая не дапускае замежнага ўмяшання
19. Зацвярджэнне органамі вярхоўнай дзяржаўнай улады міжнароднага дагавора альбо пагаднення, пасля чаго гэты дакумент набывае юрыдычную (прававую) сілу
21. Палітычны накірунак, пры якім воля кіруючай асобы ці выканаўчых улад лічыцца вызначальнай асновай грамадскага развіцця
23. Аднаўленне добрага імя і правоў рэпрэсіраваных

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фатаграфия (бел.)
2.
Фiзiка (бел.)
3.
Беларускую мову (бел.)
4.
Беларуская лiтаратура (бел.)
5.
Белорусская литература (бел.)

Похожие кроссворды

1.
По астрономии - Общий (бел.)
2.
По предмету Фатаграфия (бел.) - Общий (бел.)
3.
По железнодорожному транспорту - Вагоны (бел.)
4.
По железнодорожному транспорту - Общий (бел.)
5.
По предмету Беларускую мову (бел.) - Общий (бел.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы