Кросcворд по предмету Охорона праці (укр.) - на тему Громадський контроль за охороною праці (укр.)

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 27 слов
Кросcворд по предмету Охорона праці (укр.) - на тему Громадський контроль за охороною праці (укр.) Кросcворд по предмету Охорона праці (укр.) - на тему Громадський контроль за охороною праці (укр.)
 
По горизонтали
1. Найекономніший вид центрального опалення
3. Пружні хвилі, аналогічні звуковим, але з частотами нижче рівня сприйняття людського вуха (від 0,001 Гц до 16 Гц)
5. Рух матеріальної точки або механічної системи, при якому почергово зростають і спадають за часом значення величини, що характеризує цей рух
6. Система життєзабезпечення будівлі або групи будівель, джерело енергії для систем опалення
7. Елемент системи опалення, який призначений для отримання теплоти та передачі теплоносію
10. Практика підтримки чистоти з ціллю забезпечення доброго здоровя
11. Механічні пружні коливання і хвилі, які відрізняються від звуку вищою частотою коливань (понад 20 кгц) і не сприймаються вухом людини
14. Методи для дослідження змін в організмі, які виникають
15. Праця, під час якої людина витрачає до 150 ккал/год
16. Система організаційних і технічних заходів, які направлені на усунення потенціальних небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь
17. Робоче місце користувача компютера, робоче місце в еом, що обслуговує багато користувачів
18. Освітлення поверхні, що створюється світловим потоком, який падає на поверхню
21. Система опалення, яка передбачає центральне повітряне опалення, суміщене із загальнообмінною вентиляцією та водяне низького тиску
23. Робітники, які виконують роботу переважно з відеотерміналом та документацією при необхідності та інтенсивного обміну інформацією з еом і високою частиною прийняття рішень
24. Зниження працездатності, що зумовлене виконанням певної
25. Травма, яка виникла в працівників чи службовців при виконанні роботи на території виробничого підприємства чи установи і спричинила порушення цілісності тканини або функції органа чи організму в цілому

По вертикали
1. Проміжок часу, коли робітник не працює
2. Одина із видів центральних систем палення, за видом теплоносія
3. Потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони
4. Теплообмінний апарат, в якому повітря нагрівається теплоносієм через поверхню, що їх розділяє
8. Заходи, що здійснюють органи санітарного нагляду, проводять санітарний нагляд за обєктами, в яких використовуються джерела електромагнітних випромінювань
9. Винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу
12. Небезпечна подія техногенного характеру, що створює загрозу для життя і здоровя людей, призводить до руйнування споруд, обладнання чи завдає шкоди довкіллю
13. Елемент системи опалення, який призначений для для транспортування теплоносія
19. Подія, яку супроводжують тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин
20. Для яких приміщень викоритовуються системи водяного опалення з високим тиском
22. Технічний засіб, призначений для припинення горіння

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Контроль та ревiзiя (укр.)
2.
Планування i контроль на пiдприємствi (укр.)
3.
Экспортный контроль
4.
Контроль и ревизия
5.
Аудит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Оплата працi (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Умови працi (укр.)
3.
По статистике труда - Статистика працi (укр.)
4.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)
5.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя працi (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы