Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему Методи виховання (укр.)

Был запрошен кроссворд на 6 слов, смогли построить на 6 слов
Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему Методи виховання (укр.) Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему Методи виховання (укр.)
 
По горизонтали
5. Наука про спецiально органiзовану цiлеспрямовану i систематичну дiяльнiсть з формування людини — про змiст, форми i методи виховання, освiту та навчання?

По вертикали
1. Складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв’язання, вивчення, дослiдження?
2. Передача iнформацiї у будь-якiй формi вiд однiєї особи до iншої безпосередньо або за допомогою засобiв зв'язку будь-якого типу?
3. Сукупнiсть процесiв, процедур i методiв набуття знань про явища i закономiрностi об'єктивного свiту?
4. Сфера дiяльностi людини, спрямована на одержання нових знань про навколишнiй свiт?
6. Вiдображення в людськiй свiдомостi законiв об'єктивного свiту i суспiльної практики, одержане в результатi активного практичного пiзнання?

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Виховання (укр.)
3.
По предмету Планування i контроль на пiдприємствi (укр.) - Методи обґрунтування планових рiшень i механiзми забезпечення їх виконання (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Статеве виховання (укр.)
5.
По предмету Iсторiя дошкiльної педагогiки (укр.) - Виховання в часи Київської Русi (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы