Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Мiжнароднi фiнанси (укр.)

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 22 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Мiжнароднi фiнанси (укр.) Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Мiжнароднi фiнанси (укр.)
 
По горизонтали
1. Мiсце, де продаються i купуються товари це
7. Функцiя, яка передбачає прийняття узгоджених рiшень щодо мф, стратегiю мiжнародної фiнансової полiтики
8. Будь-який iз суб’єктiв фiнансових вiдносин, що реалiзує вiдповiднi функцiї фiнансової системи це:
10. Спецiалiзована установа ООН - практично служить iнституцiональною основою свiтової валютної системи
11. За рахунок власних фiнансових ресурсiв формуються
17. Одна iз функцiй, через яку реалiзуються мiжнарожнi фiнанси
19. Соцiально-економiчна категорiя, яка вiдображає ступiнь розвитку i задоволення фiзичних, духовних i соцiальних потреб населення, а також умови в суспiльствi для розвитку i задоволення цих потреб характеризує

По вертикали
1. Функцiя, яка передбачає прийняття узгоджених рiшень щодо МФ, стратегiю мiжнародної фiнансової полiтики
2. Частина грошових коштiв, якi мають цiльове спрямування
3. Сукупнiсть методiв, засобiв, органiзацiйно-правового забезпечення, проведення вiдповiдної полiтики щодо забезпечення фiнансової…
4. Форма органiзацiї валютних вiдносин це
5. Головним обєктом усiх варiантiв полiтики доходiв є
6. Один iз субєктiв фiнансвої безпеки
7. Величезнi фiнансовi центри, якi мобiлiзують i перерозподiляють в усьому свiтi значнi обсяги фiнансових ресурсiв. Це мiжнароднi фiнансовi.. .
8. Органiзацiї, що випускають фiнансовi зобов’язання (вимоги до себе) i продають їх як активи за грошi
9. Дохiд, який включає, перш за все, продукцiю, вироблену домашнiм господарством для власного споживання це
12. Обєктом нацiональної економiчної безпеки є
13. Дохiд, який характеризує номiнальнi доходи з урахуванням змiни роздрiбних цiн i тарифiв
14. Функцiя, яка передбачає валютний, митний, податковий, адмiнiстративний, iнвестицiйний контроль
15. Одна iз форм мiжнародних економiчних вiдносин, повязаних iз iснуванням та обслуговуванням мiжнародних звязкiв. Це.. . фiнанси
16. Частина доходу в розпорядженнi, яка залишається пiсля задоволення споживчих потреб i спрямовується на споживання у майбутньому
18. Вищий керiвний орган МВФ, в якому кожна країна-член представлена керiвником i його заступником, що призначаються на 5 рокiв. Це рада.. .

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Мiжнароднi перевезення (укр.)
2.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)
2.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнароднi розрахунки (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Фiнанси (укр.)
5.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Фiнанси (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы