Кросcворд по предмету Акушерство - на тему Акушерськi кровотечi (укр.)

Был запрошен кроссворд на 17 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по предмету Акушерство - на тему Акушерськi кровотечi (укр.) Кросcворд по предмету Акушерство - на тему Акушерськi кровотечi (укр.)
 
По горизонтали
2. Важливим симтомом передлежання плаценти при повторних кровотечах у вагiтної є?
3. При змiщеннi шийки матки, а також натисненнi на заднє склепiння при пiхвовому дослiдженнi виникає сильний бiль, який це симптом?
5. При якому предлежаннi плаценти операцiї кесаревого розтину абсолютно показана?
7. Причинами кровотечi у першу половину вагiтностi є?
9. Яка причина у послiдовий та раннiй пiсляпологовий перiоди?
13. Головною ознакою шийкової вагйтностi є?

По вертикали
1. Як називається кровотеча у послiдовий перiод, до 400 мл
4. При незначних крововидiленнях, закритiй шийцi матки, цiлком задовiльному станi вагiтної, що призначають?
6. Як називається кровотеча у послiдовий перiод, бiльше 400 мл
8. Якщо натиснути на черевну стiнку i вiдразу забрати руки, то при цьому виникає сильний бiль, при перерванiй трубнiй вагiтностi симптом позитивний, який це симптом?
9. Внаслiдок порушення яких механiзмiв вiдбувається патологiчна кровотеча у послiдовий перiод
10. Яке захворювання може виникнути в результатi затримка в порожнинi матки клаптикiв плаценти або оболонок?
11. Чим супроводжується затримка в порожнинi матки клаптикiв плаценти або оболонок?
12. Притисняння матки i судин для зупинки кровотечi здiйснюється за методом ?
14. Що вводять для профiлактики гiпотонiчної кровотечi пiсля операцiї внутрiшньовенно капельно?

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Людина i свiт (укр.) - Держава (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы