Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему Дидактика (укр.)

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему Дидактика (укр.) Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему Дидактика (укр.)
 
По горизонтали
2. метод впливу на поведiнку людини через мотивацiю.
5. Автоматична практична дiя, вона економить думку, бо коли є навички, то свiдомiсть вiдступає на другий план.
7. специфiчний процес змiни, результатом якого є виникнення якiсно нового, поступальний процес сходження вiд нижчого до вищого, вiд простого до складного.

По вертикали
1. ефективнiсть його залежить вiд iнтенсивностi зворотних зв'язкiв мiж вихованцями i вихователями, величини, характеру й обґрунтування коригуючих впливiв на вихованцiв
3. Це частина методу, вiн вужчий вiд методу (запис на дошцi).
4. Стан в майбутньому, котрий можливо змiнити вiдносно теперiшнього та варто, бажано або необхiдно досягнути?
5. органiзована, двостороння дiяльнiсть, спрямована на максимальне засвоєння та усвiдомлення навчального матерiалу i подальшого застосування отриманих знань, умiнь та навичок на практицi
6. Вiдображення в людськiй свiдомостi законiв об'єктивного свiту i суспiльної практики, одержане в результатi активного практичного пiзнання?

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Адмiнiстративний процес (укр.)
3.
Господарський процес (укр.)
4.
Цивiльний процес (укр.)
5.
Криминальний процес (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Педагогiчний процес (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Народна дидактика (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Виховання (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы