Кросcворд по предмету Финансовий менеджмент - на тему Управління капіталом підприємств

Был запрошен кроссворд на 19 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Финансовий менеджмент - на тему Управління капіталом підприємств Кросcворд по предмету Финансовий менеджмент - на тему Управління капіталом підприємств
 
По горизонтали
2. Лише частина фінансових ресурсів, найбільш стабільне і фомуються у вигляді фонду цільового фінансування
5. Капітал, який відображає приріст вартості майна при переоцінці, емісійний дохід, безоплатно отримані цінності та ін
6. Сукупність власних грошових доходів і надходжень із зовні, призначені для виконання фінансових зобовязань організації, фінансування поточних витрат і витрат повязаних з розширенням виробництва
8. Грошовий вираз вартості зносу основних фондів і нематеріальних активів
10. Частина фінансових ресурсів, задіяних фірмою в оборот і приносять доход з цього обігу
11. Капітал, представлений в пасиві балансу статутним капіталом і емісійним доходом у складі додаткового капіталу
13. Грошові кошти, виділені з державних та інших джерел на певні потреби, цілі або певним організаціям, особам
14. Частина, що виникає в результаті розподілу чистого прибутку на відрахування в резервний капітал та за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку минулих років
17. Капітал вкладений (інвестований) у різні фірми з метою отримання прибутку і прав на управління даною фірмою
18. Капітал, що представляє початкову суму коштів засновників, необхідний для функціонування підприємства

По вертикали
1. Що є витратами на обслуговування позикового капіталу
3. Капітал, що належить власнику підприємства на правах власності, який бере участь у процесі виробництва і приносить прибуток у будь-якій формі
4. Оформлені договором цивільно-правові відносини, в силу яких одна сторона зобовязана вчинити на користь другої сторони певні дії або утриматися від певних дій
7. Коефіцієнт, який характеризує залежність фірми від зовнішніх позик
9. Відношення чистого прибутку організації до акціонерного (власного) капіталу
12. Що є витратами на обслуговування власного капіталу
13. Коефіцієнт, що характеризує частку власного капіталу в структурі капіталу компанії, співвідношення інтересів власників підприємства і кредиторів
15. Частина капіталу акціонерного товариства для покриття можливих втрат, поповнення основного капіталу при його знеціненні, виплати дивідендів, якщо для цього недостатньо поточного прибутку
16. Виходячи з якого критерію відбувається найкраще співвідношення між різними джерелами коштів

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы