Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) - на тему Адвокатура, прокуратура, нотарiат (укр.)

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) - на тему Адвокатура, прокуратура, нотарiат (укр.) Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) - на тему Адвокатура, прокуратура, нотарiат (укр.)
 
По горизонтали
2. Завдання якi реалiзуються при виконаннi окремих функцiй прокуратури
7. Головний законний представник обвинувачення в країнах цивiльного права з системою слiдства або в країнах загального права, що прийняли змагальну систему.
9. Прокурори мiсцевих прокуратур можуть призначатися особи, яку мають стаж роботи в галузi права не менше … рокiв
10. Викладена в письмовiй або уснiй формi пропозицiя, заява (клопотання) чи скарга громадянина
12. Правовий документ, зроблений у встановленiй законом формi розпорядження дiєздатного громадянина на випадок смертi про належне йому майно
13. Матерiальний носiй запису з зафiксованою на ньому iнформа­цiєю про факти, подiї, явища обєктивної дiйсностi та розумової дiя­льностi людини
15. Фахiвець у галузi юриспруденцiї, який має професiйнi, тобто фундаментальнi, правовi знання, i використовує їх для потреб того чи iншого виду юридичної дiяльностi
16. Генеральний прокурор протягом строку повноважень не може бути …
19. Прокурор виносить ... про виробництво перевiрки застосування закону

По вертикали
1. Прокурори та члени їх сiмей перебувають пiд особливим захистом кого
3. Якi звернення в органах прокуратури не перевiряються
4. Що дає прокурор органам дiзнання i слiдства у звязку з порушенням i розслiдуванням кримiнальних справ
5. Цей принцип полягає в тому, що прокуратура України становить єдину систему органiв, якi обумовленi єдиними завданнями, принципами її органiзацiї та дiяльностi, функцiями, повноваженнями по виявленню правопорушень i засобами реагування на них.
6. Офiцiйний документ, що пiдтверджують процес обговорення i прийняття рiшень Верховною Радою України
8. Яку юридичну силу мають документи, оформленi державними i приватними нотарiусами
11. Кiлькiсть глав в законi Про прокуратуру
14. Контроль за органiзацiєю нотарiату України, перевiрки органiзацiї нотарiальної дiяльностi приватних нотарiусiв та виконання ними правил нотарiального дiловодства здiйснюються … України
16. Один з принципiв прокуратури - принцип
17. Скiлькi роздiлiв має чинний Закон України "Про прокуратуру"?
18. Один з принципiв адвокатського самоврядування
19. Хто звiльняє Генерального прокурора

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Адвокатура
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Адвокатура (укр.)
2.
По предмету Прокурорский надзор - Прокуратура РФ
3.
По правоведению - Прокуратура
4.
По правоведению - Прокуратура и суды
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы