Кросcворд по предмету ТАК - на тему Основні поняття

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по предмету ТАК - на тему Основні поняття Кросcворд по предмету ТАК - на тему Основні поняття
 
По горизонтали
4. Сукупність частин системи, на які вона може поділятись за певними ознаками, та зв’язків між ними
8. Необхідна але не достатня умова, яка означає можливість повернення системи в початковий стан після того, як була порушена її рівновага
11. Системи, що мають властивість пристосовування до змінюваних характеристик зовнішнього середовища та параметрів об’єкта є
13. Системи, в яких змінюються характеристики та параметри з часом, а поведінка цих систем в динаміці описується диференціальними рівняннями із змінними коефіцієнтами, значення яких залежить від часу називають

По вертикали
1. Цілеспрямовані змінювання матеріальних та енергетичних потоків, направлені на компенсацію збурень
2. Зовнішні та внутрішні фактори, вплив яких порушує роботу об’єкта
3. Системи що описуються лінійними залежностями називаються
5. Технічна наука, яка розробляє принципи побудови автоматичних систем та необхідних для них засобів, методи аналізу і синтезу цих систем
6. Системи в складі яких є хоча б один елемент з нелінійними характеристиками є
7. Сукупність об’єкта та автоматичного пристрою керування
9. Системи, параметри та характеристики яких не змінюються з часом, а динаміка описується диференціальними рівняннями з постійними коефіцієнтами називають
10. Системи, в яких є елементи, що перетворюють неперервні сигнали в стрибкоподібні або послідовність імпульсів (релейні, імпульсні, цифрові) називають
12. Технічний засіб, який реалізує керуючі діяння в залежності від стану об’єкта та зовнішнього середовища
14. Частина кібернетики, яка вивчає процеси використання інформації і управління в системах різної фізичної природи
15. Застосування автоматичних законів для виконання функцій керування (управління)

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы