Кросcворд по предмету Психология - на тему Психологiя особистостi (укр.)

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Психология - на тему Психологiя особистостi (укр.) Кросcворд по предмету Психология - на тему Психологiя особистостi (укр.)
 
По горизонтали
2. Частина психiчної енергiї, яка шукає задоволення винятково у статевiй поведiнцi (сексуальна енергiя)
5. Американський психоаналiтик норвезько-датського походження, яскрава представниця неофрейдизму, автор власної оригiнальної теорiї особистостi, одна з ключових постатей у областi жiночої психологiї
7. Прагнення людини до найвищої реалiзацiї свого потенцiалу
8. Психологiчний захист, який проявляється у вiдстороненнi й утриманнi поза свiдомiстю певних психiчних змiстiв i травмуючи моментiв
10. Це психологiчний захист шляхом переведення сексуальної або агресивної енергiї людини, надлишкової з точки зору особистiсних або соцiальних норм в iнше русло, прийнятне для суспiльства, – творчiсть
11. Iєрархiчна система потреб людини

По вертикали
1. Австрiйський психолог i невролог, який вивчав людське несвiдоме. Вiн розвинув методику вiльних асоцiацiй та тлумачення сновидiнь, яку було покладено в основу психоаналiзу, i сформулював концепцiю структури психiки (iд, Еґо та Супереґо, або Воно, Я i над-я)
3. Психологiчний захист, який виявляється в тому, що людина наповнює себе цiнностями i нормами поведiнки iншої людини, i це починає керувати її поведiнкою
4. Соцiальний психолог, фiлософ,психоаналiтик, представник «франкфуртської школи», один iз засновникiв неофрейдизму та фрейдо-марксизму
6. Iндивiд як суб’єкт соцiальних стосункiв та свiдомої дiяльностi, людина як соцiальна iстота
9. Американсько-нiмецьким психологом єврейського походження. Працював у сферi психологiї розвитку тапсихоаналiзу. Вiдомий, найперше, своєю теорiєю стадiй психосоцiального розвитку, а також як автор термiну кризи iдентичностi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Психологiя (укр.)
2.
Психологiя i педагогiка (укр.)
3.
Соцiальна психологiя (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя особистостi (укр.)
2.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Афективна сфера особистостi. Загальне i iндивiдуальне в психiцi людини (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Пенiтацiарна психологiя (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя трудових вiдносин (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы