Кросcворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему Iнформацiя. Види iнформацiї (укр.)

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему Iнформацiя. Види iнформацiї (укр.) Кросcворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему Iнформацiя. Види iнформацiї (укр.)
 
По горизонтали
4. Вказiвка алгоритму
6. Алгоритм, в якому всi команди виконуються послiдовно
8. Переносний компютер
10. Алгоритм, складений для комп’ютера
12. Скiнченна послiдовнiсть команд виконавцю, виконання яких призводить до розв'язання певної задачi - це
14. Людина, яка пише програми
21. приведення даних, що надходять iз рiзних джерел до однакової форми
22. Unix-подiбна операцiйна система
23. Функцiя, яка автоматично викликається при видаленнi обєкта

По вертикали
1. Носiй iнформацiї
2. Фiксований для мови набiр символiв
3. Прилад для вiдображення iнформацii
5. Компютер - головний вузол у мережi
7. Найбiльша мережа у свiтi
9. Послiдовнiсть символiв, що iгноруютьтя компiлятором в мовi С++
11. Елемент мови, який дає повний опис дiї, яку необхiдно виконати
13. Сукупiсть неоднорiдних класiв
15. План, що складається iз спонукальних речень, називається
16. складова частина iнформацiї, що являють собою зареєстрованi сигнали. Пiд час iнформацiйного процесу данi перетворюються з одного виду в iнший за допомогою методiв. Обробка даних мiстить в собi множину рiзних операцiй
17. Створення комп\'ютерних програм називається
18. Той, хто виконує алгоритм називається
19. прийом та передача даних мiж вiддаленими користувачами iнформацiйного процесу. Джерело даних прийнято називати сервером, а споживача - клiєнтом
20. сукупнiсть вiдомостей (даних), якi сприймають iз навколишнього середовища (вхiдна iнформацiя), видають у навколишнє середовище (вихiдна iнформацiя) або зберiгають всерединi певної системи
24. Прилад для набору тескту

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнформатика (укр.) - Алгоритми (укр.)
2.
По предмету Науковi дослiдження (укр.) - Iнформацiя (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Види горiння (укр.)
4.
По предмету Художня культура (укр.) - Види мистецтв (укр.)
5.
По предмету Логiстика (укр.) - Концепцiї логiстики та їх види (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы