Кросcворд по предмету Маркетинг - на тему Маркетингове цiноутворення (укр.)

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 22 слов
Кросcворд по предмету Маркетинг - на тему Маркетингове цiноутворення (укр.) Кросcворд по предмету Маркетинг - на тему Маркетингове цiноутворення (укр.)
 
По горизонтали
3. Iснує _________ i непрямий вплив держави на цiни
5. Ввiв поняття змiнних витрат працi
8. Цiновий _______ складається з цiни та цiноутворення
10. Бувають внутрiшнi i зовнiшнi ________ формування цiн
12. Цiнова ________ - це загальнi принципи, яких дотримується компанiя у сферi встановлення цiн на свої товари чи послуги
13. _______ конкуренцiя - одну потребу можна задовольнити рiзними способами
15. _______ конкуренцiя - один товар має рiзне оформлення
16. Це дiяльнiсть, спрямована на створення попиту та досягнення цiлей пiдприємства через максимальне задоволення потреб споживачiв
17. ______________ цiноутворення - це сукупнiсть загальних правил, принципiв i методiв розробки концепцiї цiноутворення
19. Економiчна категорiя
20. _______ цiнова конкурецiя - якiснiший товар продається за цiнами конкурента
21. _______ конкуренцiя - аналогiчнi товари рiзних виробникiв

По вертикали
1. Ввiв поняття снвп
2. Ринкове цiноутворення, яке функцiонує на базi взаємодiї попиту i пропозицiї, i централiзовано державне формування цiн державними органами - це __________ цiноутворення
4. Постiйно дiючi правила, положення, якi є характерними для всiєї системи цiн
6. Облiкова, стимулююча, розподiльна, вимiрювальна - це ______ цiноутворення
7. Реклама, специфiка виробленої продукцiї, особивостi виробничого процесу, ринкова стратегiя i тактика виробника - це ________ критерiї
9. Елемент методологiї
11. Процес формування цiн на товари i послуги
14. _______ конкуренцiя - розповсюдження недостовiрної iнвформацiї, випуск товарiв-iмiтаторiв
18. __________ цiн - невiдповiднiсть цiн на с-г та промислову продукцiю
19. _______ конкуренцiя - зниження цiн

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Цiноутворення (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Витрати виробництва, собiвартiсть продукцiї та цiноутворення на пiдприємствi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Контроль (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы