Кросcворд по предмету Науковi дослiдження (укр.) - на тему Iнформацiя (укр.)

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по предмету Науковi дослiдження (укр.) - на тему Iнформацiя (укр.) Кросcворд по предмету Науковi дослiдження (укр.) - на тему Iнформацiя (укр.)
 
По горизонтали
5. Логiчна iнформацiя, яка отримується у процесi пiзнання, адекватно вiдображає закономiрностi обєктивного свiту
8. Каталог, що дозволяє встановити, якi твори певного автора, вiдомого дослiдниковi, наявнi в бiблiотецi

По вертикали
1. Книжкове видання обсягом понадчотири, але не бiльше 48 сторiнок, видається у мякiй обкладинцi
2. Каталог, в якому картки згрупованi в логiчному порядку вiдповiдно до галузей знань, за допомогою яких можна зясувати, якi саме твори наявнi в бiблiотецi, та пiдiбрати необхiдну лiтературу
3. Науковий документ або видання, яке є засобом передавання наукової iнформацiї у просторi та часi
4. Iнформацiя, що мiстить вiдомостi, якi становлять державну та iншу пердбачену законами таємницю, розголошення якої завдає шкоди особi, суспiльству i державi
6. Рiзновид автоматизованих iнформацiйних систем в яких завершальна обробка даних не передбачається, що призначена для пошуку текстiв в сховищях за формальними характеристиками
7. Автоматизована iнформацiйна система, що зкладається з обнiєї або декiлька баз даних i системи збереження, обробки i пошуку iнформацiї
9. Галузь знань прос пособи складання та вивчення покажчикiв, спискiв, оглядiв друкованих творiв
10. Найкращя система для ознайомлення та зберiгання даних про лiтературу, у тому числi наукову, що мiстить перелiк усiх матерiалiв, виявлених з певної тематики

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Географiя (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнформатика (укр.) - Iнформацiя. Види iнформацiї (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Уява (укр.)
4.
По правоведению - Законодавство (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы