Кросcворд по предмету микро економика - на тему микроекономика

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету микро економика - на тему микроекономика Кросcворд по предмету микро економика - на тему микроекономика
 
По горизонтали
3. Ким був започаткований інституціалізм у сша в кінці xix ст
6. Хто створив теорію субєктивних витрат, в якій сформулював закон витрат виробництва
9. Розвиток маржиналізму відбувався в межах математичної школи та
12. На якому етапі маржинальної революції сформулювався психологічний напрям,який грунтувався на субєктивній теорії вартості
14. Яка школа розповсюджувала принцип американського аналізу на фактори виробництва і створила теорію граничної продуктивності факторів
17. В результаті перегляду ортодоксальних ліберальних постулатів виник
19. Хто у своїй роботі Економіка теорія недосконалої конкуренції показує , що існують два типи монополій : природна та технологічна

По вертикали
1. На якому етапі маржинальної революції було започатковано неокласичний напрям економічної теорії
2. Хто був автором праці Основи учення про народне господарство
4. Представники якої школи неолібералізму особливу увагу приділяли питанням економічного ладу і економічній політики, розмежуванюю і взаємозвязку між ними
5. Представники якої школи поєднали маржиналістські принципи австрійської школи граничної корисності з англійською неокласичною теорією
7. Представником лондонської школи і автором сучасного неокласичного трактування предмету неокласичної революції є
8. Хто запропонував концепціюзагальної економічної рівноваги
10. В історії економічної думки 1940-1960 роки називають добою
11. Яка країна за роки війни укріпила економіку, але втратила ринки пд.сх. Азії
13. Що супроводжується наростаючою відкритістю економік світу, потоком товарів та капіталів
15. Теорія якої школи стала систематизацією та узагальненням ідей пізньої класики та започаткувала неокласичний напрямок сучасної економічної думки
16. Теорії монополії та конкуренції були розроблені в роботах дж.робінсон та
18. Своєрідний напрям в економічній науці , який бере в основу анлізу не тільки економічні проблеми, але й пов.язує їх з соціальними , політичними, етичними проблемами це

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы