Кросcворд по предмету Казахский язык (каз.) - на тему Казахстан

Был запрошен кроссворд на 7 слов, смогли построить на 7 слов
Кросcворд по предмету Казахский язык (каз.) - на тему Казахстан Кросcворд по предмету Казахский язык (каз.) - на тему Казахстан
 
По горизонтали
2. Р-сынын ай зенiне грек тарихшылар «таниас» деген ат ойды
4. Араанды облысындаы кмiр алабын алаш ашушы кiм болып саналады
6. Азастаннын е биiк тау

По вертикали
1. Отырар аласынын баса аталымы
3. Кiшi Жздi Шер Гази-ханнын ксiнiн аты кiм
5. Аза ылым-тiлшi, филолог,педагог, оам жне мемлекеттiк айраткер 1899-1938 жылдарында мiр срген кiм
7. Р-сындаы маталл тауып жне ндiретiн орталы

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие кроссворды

1.
По истории Казахстана - Казахстан
2.
По географии - Казахстан
3.
По истории Казахстана - Казахстан в период Нового времени
4.
По правоведению - Природные объекты Республики Казахстан
5.
По правоведению - Основы конституционного права Республики Казахстан


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы